Conferentie Passend Verbinden IV

Jeugdhulp en onderwijs zijn volop in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen in toenemende mate voor druk op zowel onderwijs als jeugdzorg. Dit vraagt om reactie en actie vanuit onder andere gemeenten, jeugdzorgorganisaties, scholen en kerken. Identiteitsgebonden hulpverlening lijkt hierbij in het geding te komen.

Deze conferentie heeft als doel om enerzijds de toekomst van de jeugdhulp te schetsen vanuit christelijk perspectief. Anderzijds wil zij concrete handvaten bieden. Klik hier voor de agenda van de bijeenkomst.

De kosten voor deze conferentie zijn € 60,- per deelnemer. Te voldoen middels facturatie achteraf.

Voor aanmelden gaat u naar www.christelijkejeugdhulp.nl/conferentie.

Bekijk de hele agenda