Landelijke pleegzorgbijeenkomst

Op D.V. 11 maart 2022 belegt het Platform Jeugdhulpverlening weer een bijeenkomst voor (aspirant-)pleegouders, gastouders en ambtsdragers uit de gereformeerde gezindte. Naast lezingen vanuit de praktijk en diverse workshops is er ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Komt u ook?

Vanwege beperkingen door Covid-19 kon de bijeenkomst afgelopen twee jaar geen doorgang vinden. Voorgaande jaren is gebleken dat de jaarlijkse bijeenkomst voorziet in een behoefte.

Thema

Het thema van deze bijeenkomst is: ‘In verbinding rondom pleegzorg’. Bij pleegzorg zijn veel belanghebbenden betrokken: de ouders, het onderwijs, organisaties, de kerk, pleegouders, enz. We willen stilstaan bij de noodzaak tot goede onderlinge samenwerking.

Doelgroep

De doelgroepen zijn: kerken, ouders, (aspirant-)pleegouders, organisaties, netwerk en het onderwijs.

Doelstelling

De doelstellingen zijn:

  • Bijbelse toerusting rondom pleegzorg, de Bijbelse roeping tot herbergzaamheid benadrukken.
  • Stimuleren van samenwerking tussen kerk, onderwijs, organisaties en pleegouders.
  • Erkenning voor pleegouders, ‘een hart onder de riem’.
  • Werving van nieuwe pleeggezinnen.

Deelnemende kerken

De deelnemende kerken zijn de Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Locatie

De locaties is het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld.

Meer weten?

Neem gerust contact op voor meer informatie. Nadere berichtgeving hierover volgt. We informeren u ook via de kerkelijke bladen, het Reformatorisch Dagblad en het Adviesplein www.gemeenteengezin.nl.

Bekijk de hele agenda