Onderwijsdag 2019

Gelijk aderen op de rug van een hand. De worsteling bij het omgaan met verschillen in het onderwijs.’ Dit is het thema van de onderwijsdag die D.V. 15 november gehouden zal worden.

Iedere onderwijsgevende ervaart de spanning tussen het belang van de groep en dat van het individuele kind. We belijden dat ieder kind een uniek schepsel is met geschonken gaven en talenten, terwijl het tegelijkertijd moeilijk blijkt te zijn om goed op deze verschillen aan te sluiten.

Tijdens het morgenprogramma spreken de heren dr. R. Toes en drs. A. Verweij over individualisering in het onderwijs en wat daar voor of tegen te zeggen valt. Tijdens de forumdiscussie, o.l.v. dhr. G.R. van Leeuwen wordt verder nagedacht over wat deze ideeën voor gevolgen hebben voor ons onderwijs. ’s Middags is er een workshopsronde waarbij onderwijsmensen vanuit de praktijk laten zien hoe zij met de worsteling van passend onderwijs zijn omgegaan. Naast bezinning en professionalisering is er volop ruimte voor ontmoeting met collega’s van andere scholen.

Gebruik de inschrijfbutton om u in te schrijven voor deze dag. Wilt u in het vak ‘opmerkingen’ uw voorkeur voor twee workshoprondes aangeven?

Klik hier voor het programma en overige informatie.

Bekijk de hele agenda