Voorjaarsvergadering KLS

Op D.V. vrijdag 21 mei 2021 organiseert de KLS haar voorjaarsvergadering. Tijdens deze avond staat het thema ‘Zending & Evangelisatie’ centraal. Hierover zal ds. J.A. Westrate een inleiding verzorgen. Van harte welkom!

Thema

Het thema is ‘Zending & Evangelisatie’. Dit is een opdracht van de Koning van de Kerk. We bedrijven dit niet alleen omdat we bewogen zijn over de ziel van onze (verre) naaste, maar omdat de Heere het bevolen heeft. In het Oude Testament zien we een pril begin van zendingswerk. Maar de Heere Jezus geeft Zijn discipelen pas net voor Zijn Hemelvaart voor het bedrijven van zending. Zending staat in het teken van de eindtijd. Ook zal vanuit eigen ervaring ingegaan worden op de praktische kant van zending en evangelisatie.

Spreker

Ds. J.A. Weststrate, predikant Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda, zal een lezing verzorgen over het thema.

Programma

19.30 uur | Opening*
19.45 uur | Lezing door ds. J.A. Weststrate
20.30 uur | Pauze
20.45 uur | Groepsdiscussie & beantwoording vragen
21.15 uur | Sluiting door ds. J.A. Weststrate

*Let op: Vooraf zal de ledenvergadering plaatsvinden en die begint om 19.15 uur (alleen toegankelijk voor KLS-leden). Leden ontvangen hiervoor een agenda en stukken.

Deelnemen & Aanmelden

Deelnemen is mogelijk indien u zich uiterlijk 17 mei aanmeldt via kls@koc.nu. Vanwege de coronamaatregelen kunnen helaas alleen de eerste 30 aanmelders** deze avond fysiek bijwonen in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld. Voor anderen is deze bijeenkomst digitaal te volgen via Microsoft Teams. Na aanmelding wordt u hierover geïnformeerd.

**KLS-leden hebben voorrang op niet-leden.

Ook lid worden?

Lees hier informatie over KLS of meld u direct zich aan via kls@koc.nu.

Bekijk de hele agenda