Afdeling Jeugd en gezin

Ervaart u vragen, zorgen of problemen rond de opvoeding, in uw gezin of in uw leefsituatie, of heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind?  De afdeling Jeugd en gezin van KOC diensten biedt verschillende vormen van jeugd- en opvoedhulp en volwassenzorg aan. De hulpverlening sluit aan bij de mogelijkheden van uw persoonlijke of gezinssituatie en is gericht op herstel. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar ontwikkelingsproblematiek bij kinderen en jeugdigen (diagnostiek) met zo nodig aansluitende behandeling.

Wachttijden voor de basis-GGZ

Als u zich aanmeldt bij onze afdeling Jeugd en gezin voor de basis-GGZ is er (meestal) sprake van een wachttijd. Wachttijden ontstaan bijvoorbeeld als het aantal aanmeldingen groter is dan wij op dat moment aankunnen, maar ook ten gevolge van andere factoren, zoals vakantie of ziekteverzuim van ons personeel. Wij doen ons uiterste best om de wachttijden kort te houden en u zo snel mogelijk van dienst te zijn.

We vermelden hierna de gemiddelde wachttijden van de afgelopen 2 maanden (in de niet-spoedgevallen), voor de basis-GGZ, waarbij we onderscheid maken tussen aanmeldwachttijd en behandelingswachttijd.

Periode

Het betreft de periode mei/juni 2019 (gegevens geactualiseerd op 3 juli 2019). We gaan uit van tweemaandelijkse combinaties: januari-februari, maart-april enz.

Gemiddelde aanmeldwachttijd

De gemiddelde aanmeldwachttijd (de tijd die u moet wachten vanaf het moment van uw aanmelding tot het moment waarop u het intakegesprek heeft met een hulpverlener)is : 10 weken (norm: 4 weken)

Gemiddelde behandelingswachttijd

De gemiddelde behandelingswachttijd (de tijd die u moet wachten vanaf het eerste intakegesprek tot aan de start van de ambulante behandeling) is: 10 weken (norm: 6 weken)

Vragen of opmerkingen

In het geval u vragen heeft rondom wachttijden, kunt u contact opnemen met onze administratie (telefoon 0318-517310; email diensten@koc.nu).

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen (telefoon 0318-517310; email diensten@koc.nu).

Ook voor onze diensten die niet onder de basis-GGZ vallen, is er meestal sprake van een wachttijd. De duur hiervan verschilt per regio.

Meer informatie over onze diensten die vallen onder de basis-GGZ kunt u hier vinden.