Afdeling Jeugd en gezin

Ervaart u vragen, zorgen of problemen rond de opvoeding, in uw gezin of in uw leefsituatie, of heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind? KOC Diensten (afdeling Jeugd en gezin) biedt verschillende vormen van jeugd- en opvoedhulp en volwassenzorg aan. De hulpverlening sluit aan bij de mogelijkheden van uw persoonlijke of gezinssituatie en is gericht op herstel. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar ontwikkelingsproblematiek bij kinderen en jeugdigen (diagnostiek) met zo nodig aansluitende behandeling.