Afscheidsgroet Nelleke Schinkel-Huibers

29 januari 2020
Zoals u inmiddels wel gehoord zult hebben, ben ik met mijn werk bij het KOC. Ruim 23 jaar lang heb ik mijn werk met plezier mogen doen.

Via telefoon en mail heb ik veel contact met u gehad en tijdens de directeurenoverleggen ontmoette ik u, waarbij er regelmatig spontaan een gesprekje was. Voor de Kerstvakantie heb ik m’n werk af kunnen ronden. Er is gelukkig een opvolgster benoemd, m’n plekje zal ingenomen worden door Ria van de Braak.

Ik wil u allen heel hartelijk bedanken voor de fijne contacten in de achterliggende jaren. Na het laatstgehouden LDB kreeg ik een boekenbon en bloemen van u, hartelijk dank hiervoor, heel attent!

Ik wens u allen sterkte toe bij het mooie en verantwoordelijke werk dat u mag doen en wens u voor de toekomst van harte Gods onmisbare zegen toe. Het ga u goed!

Nelleke Schinkel – Huibers

Overzicht nieuws

Gerelateerd

12 februari 2020

Terugblik Symposium Het jonge kind 2020

Meer dan 200 leerkrachten, ib’ers en teamleiders uit de onderbouw bezochten op 5 februari het symposium Het jonge kind, een initiatief van KOC Diensten in samenwerking met Driestar Educatief. "Wat een ontspannen dag!", werd meermalen opgemerkt. En inderdaad: de sfeer zat er goed in!

Lees verder
11 februari 2020

Herdenking 75 jaar bevrijding (lesbrieven Schildserie)

Onze Schildserie kent drie lesbrieven die zeer goed te gebruiken zijn bij de herdenking van 75 jaar bevrijding.

Lees verder