Afscheidsgroet Nelleke Schinkel-Huibers

29 januari 2020
Zoals u inmiddels wel gehoord zult hebben, ben ik met mijn werk bij het KOC. Ruim 23 jaar lang heb ik mijn werk met plezier mogen doen.

Via telefoon en mail heb ik veel contact met u gehad en tijdens de directeurenoverleggen ontmoette ik u, waarbij er regelmatig spontaan een gesprekje was. Voor de Kerstvakantie heb ik m’n werk af kunnen ronden. Er is gelukkig een opvolgster benoemd, m’n plekje zal ingenomen worden door Ria van de Braak.

Ik wil u allen heel hartelijk bedanken voor de fijne contacten in de achterliggende jaren. Na het laatstgehouden LDB kreeg ik een boekenbon en bloemen van u, hartelijk dank hiervoor, heel attent!

Ik wens u allen sterkte toe bij het mooie en verantwoordelijke werk dat u mag doen en wens u voor de toekomst van harte Gods onmisbare zegen toe. Het ga u goed!

Nelleke Schinkel – Huibers

Overzicht nieuws

Gerelateerd

28 mei 2020

Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Deze week is een Regeling gepubliceerd van de beide onderwijsministers, voor aanvullende subsidie aan onderwijsinstellingen. Het gaat om extra geld voor speciale programma’s, bedoeld voor kwetsbare leerlingen die achterstanden hebben opgelopen in de maanden dat vanwege de coronamaatregelen afstandsonderwijs moest worden gegeven. Let hierbij goed op de data waarvoor het moet worden aangevraagd!

Lees verder
27 mei 2020

Bereikbaarheid zomervakantie 2020

Ook in de zomervakantie is KOC Diensten bereikbaar (beperkt).

Lees verder