Afscheidsgroet Nelleke Schinkel-Huibers

29 januari 2020
Zoals u inmiddels wel gehoord zult hebben, ben ik met mijn werk bij het KOC. Ruim 23 jaar lang heb ik mijn werk met plezier mogen doen.

Via telefoon en mail heb ik veel contact met u gehad en tijdens de directeurenoverleggen ontmoette ik u, waarbij er regelmatig spontaan een gesprekje was. Voor de Kerstvakantie heb ik m’n werk af kunnen ronden. Er is gelukkig een opvolgster benoemd, m’n plekje zal ingenomen worden door Ria van de Braak.

Ik wil u allen heel hartelijk bedanken voor de fijne contacten in de achterliggende jaren. Na het laatstgehouden LDB kreeg ik een boekenbon en bloemen van u, hartelijk dank hiervoor, heel attent!

Ik wens u allen sterkte toe bij het mooie en verantwoordelijke werk dat u mag doen en wens u voor de toekomst van harte Gods onmisbare zegen toe. Het ga u goed!

Nelleke Schinkel – Huibers

Overzicht nieuws

Gerelateerd

24 maart 2020

Op afstand dichtbij

Hoe kunnen (na)scholingen en individuele begeleiding zo goed mogelijk doorgaan of alsnog worden georganiseerd?  Hoe kan leerlingenzorg in beeld blijven? En hoe kan leerlingbegeleiding, denk aan consultatieve begeleiding, een Ondersteuningsteam alsnog worden georganiseerd?  Vanuit KOC Diensten kunnen we dat blijven verzorgen. We maken daarbij gebruik van het programma Teams. Dit is even wennen; de ervaring leert dat het goed werkt!

Lees verder
24 maart 2020

Vraagbaak voor ouders

Ouders en hun gezin tot steun zijn in deze Coronacrisis. Hoe doen we dat? In deze nieuwe situatie met nieuwe vragen denken we graag met u mee.

Lees verder