Begeleiding bij de invoering van uw nieuwe rekenmethode

19 juni 2020
In samenwerking met Malmberg wordt door Driestar Educatief en KOC Diensten de methode Wereld in Getallen 5 wellicht aangepast voor reformatorische scholen. Als zestig scholen belangstelling hebben kan dit project doorgaan. Aan de keuze voor een (reken)methode gaat een zorgvuldig proces vooraf. Het is van belang om het hele team mee te nemen in de onderliggende argumentatie en de onderwijskundige visie van de methode. Daarbij zijn de volgende stappen van belang.

Bij de invoering van de nieuwe methode zijn de volgende stappen van belang.

  1. Bewustwording van eigen visie op (reken)onderwijs
  2. Selecteren en wegen van criteria
  3. Onderbouwing van de keuze voor Wereld in Getallen
  4. Didactische keuzes binnen de methode op basis van de criteria.
  5. Nascholingstraject ontwerpen en uitvoeren

Het is niet nodig dat alle collega’s bij elke stap aanwezig zijn. Het hele keuzeproces vraagt een tijdsinvestering en ook de nodige expertise. Geadviseerd wordt om bij de start van dit proces daarom een werkgroep samen te stellen die de invoering van begin tot eind begeleidt. De werkgroep bestaat idealiter uit een vertegenwoordiger van onder,- midden- en bovenbouw en in ieder geval de interne rekenexpert.

Het kan nuttig zijn om van tijd tot tijd uw onderwijsadviseur te raadplegen of uit te nodigen. KOC Diensten biedt in iedere fase van het proces de gewenste ondersteuning.

Kijk hier voor de volledige aanbodbeschrijving

K. (Korstiaan) Karels MSc.
Onderwijsadviseur PCM-trainer
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

01 juli 2020

Even voorstellen: Sander de Looff

Het is goed om via deze weg kennis met elkaar te maken. Mijn naam is Sander de Looff. In het dagelijks leven ben ik bouwcoördinator en leerkracht in de bovenbouw van de Ds. J. Beukelmanschool in Alblasserdam.

Lees verder