Benoeming manager KOC Diensten, afd. Scholen en KOC Visie

2 maart 2020
Graag willen we jullie meedelen dat in de vacature voor manager KOC Diensten, afd. Scholen en KOC Visie is voorzien door benoeming van de heer W.H. (Wim) Heenck uit Leerdam.

Wim (42) is voor velen een bekende. Hij is, nadat hij in 1999 als leerkracht is begonnen, sinds 2007 directeur en vanaf 2012 ook bestuurder van de Ds. G. Voetiusschool in Andel. We vinden het fijn dat hij deze vacature invult, vanwege zijn ervaring als leidinggevende en bestuurder in het primair onderwijs. Wim Heenck zal D.V. na de a.s. zomervakantie officieel in dienst treden; vanaf mei a.s. zal hij alvast starten met een inwerktraject. Hij zal onder meer de contacten met de scholen onderhouden en zelf ook als adviseur werkzaam zijn. In ons aanbod (dat we de komende tijd gaan actualiseren voor het nieuwe schooljaar), dat te vinden is op onze website, zal zichtbaar zijn voor welke diensten hij ingezet kan worden.
Het is onze hartelijke wens dat deze benoeming ten goede mag zijn voor het Ds. G.H. Kerstencentrum en alle daarbij betrokken klanten, bovenal dat het in de gunst van de Heere mag zijn.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

11 juli 2020

Uitbreiding instrumenten Ministerie en Inspectie

Vanuit diverse wetsvoorstellen komen de laatste maanden op allerlei wijzigingen naar voren die de Inspectie van het Onderwijs meer handhavingsmogelijkheden geven. Het zijn instrumenten op verschillende, kleinere en grotere terreinen, die daardoor niet in één samenhangend overzicht worden gepresenteerd. Het is echter zinvol om deze wijzigingen ook eens samen op een rij te zetten.

Lees verder
11 juli 2020

Motie invoeren acceptatieplicht

Lees verder