Bereikbaarheid KOC Diensten, KOC Visie en VBSO

16 maart 2020
Het is een heel ingrijpende tijd. De maatregelen die vanwege het coronavirus genomen moeten worden raken ons allen, privé, in werk, school en kerk.

Gelet op de maatregelen en adviezen vanuit de overheid, hebben we ook ten aanzien van de VBSO en het ds. G.H. Kerstencentrum (KOC Diensten en KOC Visie) onze maatregelen moeten nemen.

Concreet betekent dit voor u als relatie van VBSO, KOC Diensten en KOC Visie:

  • Wij zijn gewoon bereikbaar via telefoon en email, via de website is alle contactinformatie beschikbaar.
  • Wij ontvangen geen bezoekers op onze kantoor.
  • Een geplande afspraak kan het beste worden gerealiseerd via digitale middelen zoals Teams e.d.
  • Vergaderingen worden gecanceld, verplaatst naar een andere datum of digitaal gerealiseerd. Hierover ontvangt u dan separaat bericht van desbetreffende collega.
A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

24 maart 2020

Op afstand dichtbij

Hoe kunnen (na)scholingen en individuele begeleiding zo goed mogelijk doorgaan of alsnog worden georganiseerd?  Hoe kan leerlingenzorg in beeld blijven? En hoe kan leerlingbegeleiding, denk aan consultatieve begeleiding, een Ondersteuningsteam alsnog worden georganiseerd?  Vanuit KOC Diensten kunnen we dat blijven verzorgen. We maken daarbij gebruik van het programma Teams. Dit is even wennen; de ervaring leert dat het goed werkt!

Lees verder
24 maart 2020

Vraagbaak voor ouders

Ouders en hun gezin tot steun zijn in deze Coronacrisis. Hoe doen we dat? In deze nieuwe situatie met nieuwe vragen denken we graag met u mee.

Lees verder