Bereikbaarheid KOC Diensten, KOC Visie en VBSO

16 maart 2020
Het is een heel ingrijpende tijd. De maatregelen die vanwege het coronavirus genomen moeten worden raken ons allen, privé, in werk, school en kerk.

Gelet op de maatregelen en adviezen vanuit de overheid, hebben we ook ten aanzien van de VBSO en het ds. G.H. Kerstencentrum (KOC Diensten en KOC Visie) onze maatregelen moeten nemen.

Concreet betekent dit voor u als relatie van VBSO, KOC Diensten en KOC Visie:

  • Wij zijn gewoon bereikbaar via telefoon en email, via de website is alle contactinformatie beschikbaar.
  • Wij ontvangen geen bezoekers op onze kantoor.
  • Een geplande afspraak kan het beste worden gerealiseerd via digitale middelen zoals Teams e.d.
  • Vergaderingen worden gecanceld, verplaatst naar een andere datum of digitaal gerealiseerd. Hierover ontvangt u dan separaat bericht van desbetreffende collega.
A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

11 juli 2020

Uitbreiding instrumenten Ministerie en Inspectie

Vanuit diverse wetsvoorstellen komen de laatste maanden op allerlei wijzigingen naar voren die de Inspectie van het Onderwijs meer handhavingsmogelijkheden geven. Het zijn instrumenten op verschillende, kleinere en grotere terreinen, die daardoor niet in één samenhangend overzicht worden gepresenteerd. Het is echter zinvol om deze wijzigingen ook eens samen op een rij te zetten.

Lees verder
11 juli 2020

Motie invoeren acceptatieplicht

Lees verder