Bestuurdersinfo – impressies

29 januari 2020
De vier maanden om als bestuurder te oriënteren binnen het ds. G.H. Kerstencentrum liggen achter. Vele goede ontmoetingen zijn er geweest. Indrukken zijn opgedaan en informatie is verzameld.

Intern is er zo goed als met alle medewerkers een kennismakingsgesprek geweest, zijn overlegmomenten bijgewoond etc. Daarnaast is er met de meeste directeuren van de ‘KOC-scholen’ en bestuurders van aanverwante organisaties een ontmoeting geweest. Deze ronde heeft veel indrukken en informatie opgeleverd. Samengevat worden de identiteit en kwaliteit van onze dienst breed gewaardeerd. Wat betreft leerlingenbegeleiding wordt er een grote wederzijdse betrokkenheid ervaren tussen alle scholen en medewerkers. Voor de meeste scholen is het vanzelfsprekend om bij vragen eerst het KOC te raadplegen. Dit houden we graag zo!  Goed invulling geven aan relatiebeheer, het aanbod op peil houden en spreiding van expertise zijn aanbevelingen die we graag ter harte nemen.

Intern zijn de impressies gedeeld en denken we er over na wat dit voor ons betekent. Wat willen we behouden, wat kunnen we toevoegen, wat moeten we loslaten? Dit zijn vragen die om goede doordenking vragen, want we willen, zoals u van ons bent gewend, beslagen ten ijs komen. Wat we inmiddels wel in gang hebben gezet is om het managementteam (voorheen kernteam Beleid) uit te breiden met een manager voor de afdeling Scholen en de unit Visie. Op deze wijze heeft iedere interne unit/afdeling een eigen manager, zodat er korte lijnen zijn tussen medewerkers en leidinggevende en we naar buiten toe voldoende present kunnen zijn. Als u geschikte kandidaten weet voor deze vacature, attendeer ze er gerust op. Genoemde manager zal tevens onderwijsadviseur zijn, zodat er een extra gezicht vanuit onze dienst voor u beschikbaar is.

In deze bijdrage leest u weinig over Jeugd & Gezin, omdat er bij de oriëntatie prioriteiten gesteld moeten worden en Anne van Berkum aan deze afdeling met verve leiding geeft. In dit verband attenderen we u graag op de mogelijkheden die er zijn voor ‘Onderwijs en Jeugdhulp’. Met onze gedragswetenschappers en ambulant hulpverleners, denken we graag met u mee en kunnen we voor u van betekenis zijn.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 januari 2020

Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek.

Lees verder
29 januari 2020

Phronese geeft zes gratis titels weg

Uitgeverij Phronese plaats op haar website zes boeken die volledig als pdf te downloaden zijn.

Lees verder