Burgerschapsonderwijs: (g)een vak apart

6 april 2021
Burgerschapsonderwijs staat ongetwijfeld op de agenda van uw school. De vastgestelde wet rondom burgerschap vraagt om een visie, verwoord in de schoolgids. Een beschreven visie is echter niet genoeg...

Burgerschapsonderwijs krijgt pas goed vorm als deze visie ook gestalte krijgt in de school en (uit)gedragen wordt door het hele team. Dat is een vak apart!

Er zijn namelijk in iedere school al verschillende lessen en activiteiten die burgerschapsonderwijs in zich hebben. Dan dringt de vraag op: ‘Wat verstaan we eigenlijk onder burgerschap?’ en ‘is burgerschapsonderwijs echt iets nieuws?’

Vanuit het KOC pleiten we er voor om het thema ‘burgerschap’ in uw school onder de aandacht te brengen door te starten met visievorming binnen uw team. Daarna is het vooral van belang om op zoek te gaan naar dat wat er in de school al is en hierin zoveel mogelijk een koppeling te maken met de thema’s van burgerschap. Zo is dit thema geen vak apart, maar wordt het geïntegreerd in het huidige curriculum.

Informatiebijeenkomst

KOC Visie organiseert op donderdagmorgen D.V.  3 juni een online informatiebijeenkomst van 10.30-12.00 uur (via Microsoft Teams). Lees hier meer informatie over deze bijeenkomst en meld u zich direct aan om een deelnamelink te ontvangen!

Meer weten?

Neem gerust contact op met onderwijsadviseur H.J. (Lianne) de Baat.

H.J. (Lianne) de Baat
Onderwijsadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder