Close Reading in de praktijk

10 oktober 2020
Hoe maak ik mijn leerlingen tot goede begrijpend lezers? En welke teksten kan ik daar het beste voor gebruiken? Close Reading is een aanpak die steeds meer bekendheid krijgt. Juist binnen het reformatorisch onderwijs biedt deze aanpak een gouden kans om zowel het begrijpend lezen, als het vormingsonderwijs op de kaart te zetten. Hieronder een praktijkvoorbeeld…

Waar is Vitellus, de wafelverkoper?
Waar is Vitellus, die snelle loper?
Hij danste als hij liep, en hij stond op één voet,
Zijn wafels waren zo warm en zoet.
(…)
Vitellus komt in paleizen en kroegen,
Men weet nooit wat hij doet, en nooit waar hij is.
Hij sprak straks met lieden die ketenen droegen,
Zij vertrouwen hem, want hij tekent de Vis.
(…)
Men heeft hem slechts aan het hout gebònden,
Hij is jong en mooi, men liet hem graag vrij.
Spijker maar vast mijn lijf vol zonden,
Sprak hij; Heere Jezus, denk aan mij.
(…)
Waar is Vitellus, de wafelverkoper?
Waar is Vitellus, die snelle loper?
Vitellus zag Christus, verliet zijn gewin
En snelde de Heer’ na, de hemel in.

Zo begin ik als leerkracht de les begrijpend lezen met het voordragen van het gedicht van Willem de Merode. De leerlingen van groep 8 luisteren en lezen aandachtig mee. Na het lezen valt het de meeste leerlingen al direct op. ‘Juf, wat betekent het eigenlijk dat hij een Vis tekent?’ Een aantal leerlingen heeft al een idee: ‘Dat gaat vast om de ICHTUS-vis.’

Als we volgens de aanpak van Close Reading dit gedicht lezen, gaan we drie keer door de tekst heen. Dit biedt kansen om te kijken naar de tekststructuur, in te gaan op de afleidingen uit de tekst, maar ook na te denken over de diepere betekenis. Tijdens de tweede leessessie van dit gedicht gaan we op zoek naar kenmerken die passen bij de hoofdpersoon Vitellus. Leerlingen structureren aan de hand van mijn uitleg verschillende soorten kenmerken. Kenmerken van Vitellus als wafelverkoper en kenmerken van Vitellus als christen. Een leerling schrijft op ‘betrouwbaar’. Als ik vraag hoe ze dat in de tekst kan vinden, wijst ze op de regel: ‘ze vertrouwen hem…’ Mijn vervolgvraag is of dit dan past bij Vitellus als wafelverkoper of Vitellus als christen. En opnieuw duikt het meisje de tekst in, op zoek naar bewijs om haar antwoord te kunnen geven.

Close Reading is een aanpak voor Begrijpend Lezen die leerlingen maakt tot diepe lezers. Het graven in de tekst en zoeken naar de betekenis van de tekst staan daarbij centraal. Doordat Close Reading gaat om een aanpak en niet om een methode, biedt het kansen om als leerkracht eigen onderwijs te ontwerpen. Juist daarom is het voor onze reformatorische scholen een waardevolle aanpak. Er ontstaan mogelijkheden om gebruik te maken van teksten die een diepere betekenis hebben. Zo kunnen we tijdens het vak Begrijpend Lezen een deel van de erfenis uit het verleden doorgeven. Uiteindelijk allemaal met de wens dat leerlingen de Bijbel onderzoekend leren lezen.

Meer weten?

Wilt u met uw school ook aan de slag met begrijpend lezen en bent u zoekend hoe u dit kunt verbinden aan de identiteit? Ik ga graag met u in gesprek over mogelijkheden om de aanpak van Close Reading een plek te geven in uw school. Of wellicht kan onze training ‘Leesstrategieën Begrijpend lezen’ u verder helpen.

Lianne de Baat

Lees ook: Even voorstellen: Lianne de Baat

Overzicht nieuws

Gerelateerd

03 juni 2020

(Ver)nieuw(d) aanbod 2020 – 2021

Als dienstverlener is het van belang goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van klanten. Dit kan door goed te luisteren, up-to-date te blijven en af te stemmen op wat er leeft, speelt en nodig is. Om dit zo goed mogelijk te doen, zijn we bezig met het ontwikkelen van een (ver)nieuw(d) aanbod.

Lees verder
28 juni 2019

Aanbod jeugdhulp ook inzetbaar op scholen!

Middels dit bericht willen we u informeren over de mogelijkheid dat medewerkers van KOC Diensten op scholen ook onderzoeken, begeleiding en behandeling vanuit de jeugdhulp kunnen uitvoeren.

Lees verder