Column: Een professioneel bestuur?

20 februari 2019
Op het moment dat ik dit zit te schrijven is het 90 jaar geleden dat de eerste kinderen de net opgerichte christelijke school in Ederveen binnenkwamen. Een groep ouders uit de verschillende plaatselijke kerken zag de noodzaak van christelijk onderwijs voor hun kinderen en besloot tot de oprichting van de school.

Zij vormden samen het bestuur. Zij waren het bevoegd gezag. Zij waren belast met het instandhouden van de School met den Bijbel. Zij waren de vertegenwoordigers van de achterban. Zij waren vooral de bewakers van de identiteit. Het waren geen mensen die hoogopgeleid waren. Het waren mensen die doordrongen waren van de noodzaak van christelijk onderwijs voor de kinderen die de Heere aan hun zorgen had toevertrouwd. Daar hadden ze alles voor over. Dat was een zaak van het gebed.

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wat tegenwoordig goed bestuur is, is vastgelegd in de Code Goed Bestuur. In deze code wordt veel aandacht besteed aan de professionaliteit van het bestuur en aan de scheiding tussen bestuur en toezicht. Bestuurders zijn mensen die deze taak uitoefenen vanwege hun deskundigheid. Daar wordt op geselecteerd. Toezichthouders moeten vooral in staat zijn om kritisch de ontwikkelingen te volgen en ze moeten oppassen voor belangenverstrengeling. Duidelijk is dat je een redelijk niveau moet hebben en specifieke kennis moet bezitten om de in de Code Goed Bestuur gevraagde taken uit te kunnen voeren. In dit bestuur is eigenlijk geen ruimte meer voor ‘Jan met de pet’.
Dat het bestuur een belangrijke taak vervult binnen onze scholen zal niemand betwisten. En voor het vervullen van die taak moeten deze mensen uiteraard capabel zijn. Maar waar zijn onze kinderen en scholen nu het meest bij gebaat? Is dat bij bestuurders die vooral professioneel zijn? Of is dat bij bestuurders die de noodzaak van het christelijk onderwijs op het hart gebonden hebben gekregen en bij wie het heil van de zielen van de kinderen weegt, die het ware zuchten voor het opkomend geslacht kennen? Welk bestuur heeft dit wezenlijke aspect meegenomen in de profielschetsen voor bestuurders en toezichthouders?

En als we het dan toch over onze profielschetsen hebben, welk bestuur heeft daarin opgenomen dat er in het bestuur in ieder geval echte vertegenwoordigers van de achterban moeten zitten? Om een echte vertegenwoordiger te zijn hoef je niet hoog opgeleid te zijn. Het gaat hier vooral om de mensen met een nuchter verstand en levenswijsheid en waar de mensen terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen. Richten wij onze bestuursvergaderingen nog zo in dat deze mensen de vergaderingen kunnen volgen?

Een professioneel bestuur? Deskundig, kritisch, hoogopgeleid? Prima! Maar in een goed bestuur horen toch in de eerste plaats mensen die de vreze des Heeren kennen en de achterban kunnen vertegenwoordigen.

Nico Postema
Directeur van de Calvijnschool te Ederveen

Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 december 2018

EMDR-behandeling

Wist u dat KOC Diensten ook EMDR biedt? In de regio’s Zeeland en Zuid-Holland-Zuid zijn we gestart met deze vorm van traumabehandeling. De eerste ervaringen zijn positief!

Lees verder
19 april 2018

Validering en certificering informeel leren schoolleider

Als schoolleider leert u veel in de dagelijkse beroepspraktijk. Dit leren wordt ‘informeel leren’ genoemd. U kunt bij KOC Diensten terecht voor het (indien gewenst op locatie) professioneel laten beoordelen (valideren) van uw traject van ‘informeel leren’.

Lees verder