Column: Lerarentekort

11 oktober 2019
Het besef dat het lerarentekort op korte termijn nijpend wordt, is ook in de Haagse regionen doorgedrongen. Vandaar dat –na stevige druk van de oppositie- het kabinet toezegde iets extra’s te willen doen.

Het was zo’n beetje de enige winst van Prinsjesdag. Er werd dan ook hier en daar euforisch over gedaan. Toch zijn we er teleurgesteld over. Het kabinet stelde namelijk een voorwaarde: er moet eerst een cao met de bonden worden gesloten. Daar zit meteen de adder onder het gras. De insteek van de nieuwe cao is dat de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs wordt gedicht. Dat kan echter alleen als er structureel meer geld komt voor de salarissen. En dat geld geeft het kabinet niet. De nieuwe cao kan dus niet afgesloten worden zonder het beoogde doel naar beneden bij te stellen. De bonus van eenmalig geld om het lerarentekort op te lossen wordt dus alleen gegeven als de werkgevers structureel geld investeren in hogere salarissen. Waar moet dat geld vandaan komen als het kabinet er niet mee over de brug komt?

De politiek werd op Prinsjesdag met een kluitje in het riet gestuurd.

Nu kunnen we niet zeggen dat het kabinet helemaal niets doet aan het lerarentekort. De minister neemt mondjesmaat wat maatregelen. Vooralsnog beslist onvoldoende. Het is overigens ook waar dat de lerarentekorten niet op te lossen zijn met alleen financiële injecties. Maar als schoolbesturen en schoolleiders kunnen we niet wachten totdat de regering echt over de brug komt. We zullen zelf stevige maatregelen moeten nemen om het lerarentekort op te vangen. Te denken valt aan het opleiden van zij-instromers, studenten die leer/werktrajecten doorlopen, het aanstellen van leraarondersteuners, het organiseren van meer handen in de klas, het werken met vrijwilligers, het opzetten van een lerarenpool, etc.

Elk schoolbestuur zal hierin keuzes moeten maken, maar samenwerking is hier wel van belang. Daarom is het goed dat het reformatorisch onderwijs een gezamenlijke campagne heeft opgezet. Het zou goed zijn als al onze scholen mee gaan doen met deze campagne. Laat elke school haar deuren openzetten voor belangstellenden, niet alleen voor Havisten, maar ook voor zij-instromers. Er is niets mooiers dan dat leerkrachten de Bijbelse boodschap door mogen geven aan onze kinderen (Ps. 78:4-8). Leraren met liefde voor het kind, oog voor de toekomst van onze jeugd, gezinnen, kerken en de maatschappij. Leraren die betekenisvol willen zijn.

Werken in het onderwijs, een prachtbaan!

G.R. van Leeuwen.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 januari 2020

Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek.

Lees verder
29 januari 2020

Phronese geeft zes gratis titels weg

Uitgeverij Phronese plaats op haar website zes boeken die volledig als pdf te downloaden zijn.

Lees verder