Column: Liquid leadership

23 oktober 2018
Bovengenoemde term zag ik laatst in een advertentie staan. Wat een combinatie en contrast: vloeibaar en leiderschap! Maar nee, dat blijkt het niet te zijn. Ik citeer: ‘Kenmerkend is (…) de verschuiving naar de vloeibare samenleving waarin radicale decentralisatie en radicale transparantie een belangrijke rol spelen.’ En: ‘management is geen positie meer, maar een rol die iedereen kan vervullen.’ En: ‘Toekomst van werk bestaat uit coalities sluiten tussen talenten binnen organisaties of netwerken.’

Ik krijg hier rillingen van. Niet alleen als manager en bestuurder – ik zie het echt niet voor me – maar vooral als ik kijk naar Bijbels leiderschap. Waar zijn verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen, aan hoger geplaatsten en aan God, gebleven? Waar is de term ‘gezag’ (niet autoritair, maar wel ‘over ons gesteld’) gebleven?

En dan denkt u vast: dat zal wel een onzekere toekomstkijker zijn, die dit zegt. Laat dat zo zijn, maar deze gedachten zijn al veel dichter bij dan u denkt. Met de nieuwe cao-veranderingen is de L11-functie (was LB) even hoog ingeschaald als de DB-functie, waarin de gemiddelde schooldirecteur zal zijn ingeschaald. Het salaris verschilt (nog?), maar de functie wordt als even zwaar gecategoriseerd. Nu wil ik niets af- of toedoen aan beide functies en de beloning daarvan. Het gaat me even om het principe. Kennelijk is gezag of verantwoordelijkheid geen extra categorisering meer waard.

Laatst gingen we daarover in een vergadering in discussie. Argument voor deze gelijkstelling: de verantwoordelijkheden worden lager in de organisatie gelegd, dus de directeur heeft minder verantwoordelijkheden en vervult vooral de rol van facilitator. Dus het is logisch dat de functie van een goede leerkracht even zwaar wordt gewaardeerd als de schooldirecteur.
Ik schrok daarvan. Het hele gelijkheidsdenken is al zo diep ingedrongen, dat het zich al vertaalt in de verhoudingen op school. De schooldirecteur is niet meer de eindverantwoordelijke, maar wordt beschouwd als een facilitator. Ik zou zo overigens niet eens schooldirecteur willen zijn! Ik moest denken aan de leus van de vrijdenkers, die feitelijk afstamt van de Franse revolutie: ‘Ni Dieu, ni maître!’

Jan Willem de Leeuw
Algemeen directeur Coöperatief Verband van Christelijke Scholen op GereformeerdeGrondslag regio ZWN

Overzicht nieuws

Gerelateerd

21 april 2018

Ontwikkeling Schoolplan 2019-2023

U staat voor de uitdaging om eind schooljaar 2018-2019 het schoolplan voor de periode 2019-2023 klaar te hebben. Een schoolplan opstellen doe je samen met het team. Het proces  om te komen tot het schoolplan is minstens even belangrijk als het product zelf. Wij ondersteunen u daarbij graag.

Lees verder
27 april 2018

Validering en certificering ‘informeel leren’ schoolleider door KOC Diensten

Als schoolleider leert u veel in de dagelijkse beroepspraktijk. Dit leren wordt ‘informeel leren’ genoemd. U kunt vanaf nu bij KOC Diensten terecht voor het professioneel laten beoordelen (valideren) van uw traject van ‘informeel leren’.

Lees verder