Column: Over vorming gesproken

29 januari 2020
Deze maanden staat binnen het onderwijs de term ‘burgerschapsvorming’ in de schijnwerpers. Na dringende vragen uit de Kamer over met ons verlichte vaderland botsende waarden in het islamitisch onderwijs, krijgt de inspectie de opdracht om dit met stoom en kokend water te onderzoeken.

Meteen wordt de volle breedte van het onderwijsveld daarin maar meegenomen. In zes weken tijds moeten tachtig scholen onderzocht worden op de vraag of zij de basiswaarden wel voldoende stimuleren. We zullen D.V. begin 2020 zien in hoeverre scholen zich naar het oordeel van de inspectie houden aan hun taak om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Eén tachtigste deel van de zwarte piet die daaruit wel zal opdoemen komt voort uit onze school; het is maar dat u het weet.

Ondertussen voeren schooldirecteuren gesprekken met ouders van wie de kinderen straf gekregen hebben, iets dat door het ouderlijk front niet op prijs wordt gesteld. Leerkrachten zijn dagelijks druk met het beantwoorden van mails van ouders die uitvoerig uitleggen waarom de juf het verkeerd deed op dié dag en bij dié les en vooral met het oog op hùn kind. De tijd gaat heen aan het weerleggen van beschuldigingen dat alle moeite die ouders thuis ervaren met hun kind terug te voeren is op het foute gedrag van de school. Kunnen de verwachtingen van ouders richting de school wel verwezenlijkt worden?

Burgerschapsvorming… Staat op onze scholen niet minstens evenzeer de ‘ouderschapsvorming’ in de schijnwerpers? Over waarden gesproken!

Tegelijkertijd staat bij velen dus het onderwerp ‘schoolschapsvorming’ hoog in het vaandel. Moet onze school niet meer… en niet minder…? Begrijpt ze ons wel voldoende? Zit de school niet teveel haar eigen bubbel?

Ik hoor de verzuchting: waar zijn we mee bezig?

Maar beter is het op te komen uit Gods Woord. Lees 2 Tim. 3: 1-5. In die beschreven tijd leven wij nu, met onze kinderen, hun ouders… Met onszelf, als meesters en juffrouwen! De tijd, dat zijn wij…..

Huib van de Weteringh,  Algemeen directeur Ds. J. Beukelmanschool (Alblasserdam) en Ds. P. van der Veldenschool (Nieuw-Lekkerland)

Overzicht nieuws

Gerelateerd

26 mei 2020

Reflectie op thuisonderwijs – terug naar normaal?

Niet eerder in de recente geschiedenis heeft het onderwijsveld zo’n ingrijpende periode meegemaakt als de coronacrisis van voorjaar 2020. Weer ‘terug naar normaal’ betekent evengoed een ingrijpende verandering. Met als grootste risico dat we de lessen van deze periode niet leren en de vragen die aan ons onderwijs gesteld zijn onbeantwoord laten. Een bezinnende studiedag met het hele team is geen luxe, maar een voorwaarde voor reflectie en duurzame schoolontwikkeling op de lange termijn.

Lees verder
26 mei 2020

Data Driedaagse PCM training bekend

In het in het schooljaar 2020-2021 wordt er opnieuw een driedaagse training aangeboden over het Process Communication Model (PCM). De data zijn inmiddels bekend.

Lees verder