Column: Schoolleiderstekort (komingen)

15 november 2019
Er is een lerarentekort. Maar er is ook een schoolleiderstekort. Bovendien ligt de gemiddelde leeftijd van de schoolleider behoorlijk hoog. Als deze ‘grijze golf’ straks afvloeit, is het maar zeer de vraag of er tijdig voldoende opvolgers zijn. Roep nu niet automatisch: ‘Meer salaris!’ Er is meer aan de hand.

Wie achter de lokkende etalages van de advertenties voor schoolleiders kijkt, kan worden afgeschrikt door de imposante functieomschrijving. De schoolleider is schijnbaar een zeer breed vakkundige, psychosociale topatleet die permanent in staat is om het beste naar boven te halen bij iedereen. Daarbij verbindt hij alle schoolgeledingen op een harmonieuze, maar ook strategische en tactische wijze met elkaar. Echter, wie is tot al deze dingen bekwaam? Moet men dan eerst een moderne Amerikaanse opvoeding hebben genoten, overladen met complimenten, waardoor er een zeer positief maar vaak niet realistisch zelfbeeld is verkregen? Wat moet die betrokken en bescheiden leerkracht, die overweegt om schoolleider te worden, dan met zo’n opgeblazen functieprofiel? Hij is eenvoudig Bijbels opgevoed met de notie dat we ‘immers maar een stofje zijn op de weegschaal en een druppel aan de emmer’.

En dan het leidinggeven zelf. Er zijn stapels boeken over leiderschap verschenen. Ligt hier geen parallel met de vele boeken over het huwelijk? Evenwel daalt het aantal echtscheidingen niet. Waarom hebben we eigenlijk zoveel boeken nodig? Weten we soms ten diepste niet meer wat leiderschap is? Uiteraard verkondigen we dat we een Bijbels, dienend leiderschap voorstaan. Maar ondertussen proberen we ook nog het transformationeel, faciliterend, situationeel, transactioneel, inspirerend en persoonlijk leiderschap netjes in te passen. Tot overmaat van ramp roept een  deskundige: ‘Leidinggeven aan professionals? Niet doen!’ Al met al een weinig aanlokkelijke, postmoderne verwarring voor een aankomend schoolleider.

De hyperfocus op de schoolleider moet er af. Vraagt men een ‘inspirerend verbinder?’ Focus dan ook eens op het personeel. Hoeft dat zelf niet inspirerend en verbindend te zijn?

Tenslotte leert de Schrift ons dat ‘in het laatste der dagen’ de mensen zelf opgeblazen zullen zijn. Een Godonterend verschijnsel. Terugkeer tot de eenvoudige principes van Gods Woord rondom leiding geven en gezag is hier geboden. Klinkt dit te simplistisch? Dan lijken we misschien op Naäman de Syriër die de Goddelijke opdracht: ‘Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan’, ook te eenvoudig vond en een veel grootser behandelplan in gedachten had.

J. Kluit
Locatiedirecteur Ds. J. Beukelmanschool te Alblasserdam

Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 januari 2020

Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek.

Lees verder
29 januari 2020

Phronese geeft zes gratis titels weg

Uitgeverij Phronese plaats op haar website zes boeken die volledig als pdf te downloaden zijn.

Lees verder