Column: Strikdiploma

17 december 2019
De aanleiding voor deze column is een foto die ik voorbij zag komen. Het ging over het strikdiploma. We kunnen die foto natuurlijk hier niet plaatsen, maar hij is makkelijk te beschrijven. Er staan twee stralende kleuters op hun stoeltje, met in hun hand trots het strikdiploma. Tot zover herkenbaar, denk ik.

Ze hadden echter allebei ook een square academic cap op, een Amerikaanse afstudeerhoed. Je weet wel, zo’n vierkante plaat op het hoofd met een kwastje eraan. Dát viel op.

Het eerste wat ik dacht, was: ‘Nou zeg, de Amerikaanse toestanden dringen zelfs door tot de kleuters.’ Toch liet het beeld me niet los. Hoewel ik niets af wil doen van de belangrijkheid van het strikdiploma, heeft alles wel z’n relativiteit. Wat moeten die kinderen wel niet op hun hoofd dragen als ze straks een universitair diploma hebben gehaald? De toren van Babel?

En daar zit ik volgens mij bij de kern hiervan. Het gaat niet eens om de devaluatie van de diploma’s of de vorm waarmee ze gepresenteerd worden. Het gaat niet eens om ‘het kind centraal’. Natuurlijk mag een kind dat een prestatie verricht heeft even in het zonnetje gezet worden.

Het gaat om wat de Heere Jezus zegt (Luk. 17:10): ‘Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen.’ Dat betekent m.i. niet dat we geen beloning of compliment mogen geven. Het betekent dat we de kinderen, wat ze kennen en kunnen, in eeuwigheidslicht moeten zien. En dan komt het voor ons dichterbij. Wij zullen onze kleuters niet snel zo’n hoed opzetten, maar brengen we hen wel bij wat de relativiteit is van al ons zwoegen en zweten op deze wereld? Zowel voor leerlingen als personeel geldt dat het onze plicht is om te werken, maar het is alles zo relatief als we kijken naar onze eeuwige bestemming

Wat is het groot als, door genade, niet Babel, maar Jeruzalem ons doel mag zijn in deze wereld!

Jan-Willem de Leeuw
Algemeen directeur Coöperatief Verband van Christelijke Scholen op Gereformeerde Grondslag regio ZWN

Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 januari 2020

Phronese geeft zes gratis titels weg

Uitgeverij Phronese plaats op haar website zes boeken die volledig als pdf te downloaden zijn.

Lees verder
29 januari 2020

Column: Over vorming gesproken

Deze maanden staat binnen het onderwijs de term ‘burgerschapsvorming’ in de schijnwerpers. Na dringende vragen uit de Kamer over met ons verlichte vaderland botsende waarden in het islamitisch onderwijs, krijgt de inspectie de opdracht om dit met stoom en kokend water te onderzoeken.

Lees verder