Column: Strikdiploma

17 december 2019
De aanleiding voor deze column is een foto die ik voorbij zag komen. Het ging over het strikdiploma. We kunnen die foto natuurlijk hier niet plaatsen, maar hij is makkelijk te beschrijven. Er staan twee stralende kleuters op hun stoeltje, met in hun hand trots het strikdiploma. Tot zover herkenbaar, denk ik.

Ze hadden echter allebei ook een square academic cap op, een Amerikaanse afstudeerhoed. Je weet wel, zo’n vierkante plaat op het hoofd met een kwastje eraan. Dát viel op.

Het eerste wat ik dacht, was: ‘Nou zeg, de Amerikaanse toestanden dringen zelfs door tot de kleuters.’ Toch liet het beeld me niet los. Hoewel ik niets af wil doen van de belangrijkheid van het strikdiploma, heeft alles wel z’n relativiteit. Wat moeten die kinderen wel niet op hun hoofd dragen als ze straks een universitair diploma hebben gehaald? De toren van Babel?

En daar zit ik volgens mij bij de kern hiervan. Het gaat niet eens om de devaluatie van de diploma’s of de vorm waarmee ze gepresenteerd worden. Het gaat niet eens om ‘het kind centraal’. Natuurlijk mag een kind dat een prestatie verricht heeft even in het zonnetje gezet worden.

Het gaat om wat de Heere Jezus zegt (Luk. 17:10): ‘Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen.’ Dat betekent m.i. niet dat we geen beloning of compliment mogen geven. Het betekent dat we de kinderen, wat ze kennen en kunnen, in eeuwigheidslicht moeten zien. En dan komt het voor ons dichterbij. Wij zullen onze kleuters niet snel zo’n hoed opzetten, maar brengen we hen wel bij wat de relativiteit is van al ons zwoegen en zweten op deze wereld? Zowel voor leerlingen als personeel geldt dat het onze plicht is om te werken, maar het is alles zo relatief als we kijken naar onze eeuwige bestemming

Wat is het groot als, door genade, niet Babel, maar Jeruzalem ons doel mag zijn in deze wereld!

Jan-Willem de Leeuw
Algemeen directeur Coöperatief Verband van Christelijke Scholen op Gereformeerde Grondslag regio ZWN

Overzicht nieuws

Gerelateerd

20 november 2019

Terugblik: Onderwijsdag 2019

Vrijdag 15 november heeft de tweejaarlijkse onderwijsdag plaatsgevonden. Met zo’n 300 mensen is stilgestaan bij het thema ‘Gelijk aderen op de rug van een hand: de worsteling bij het omgaan met verschillen in het onderwijs’. Een terugblik op deze waardevolle dag.

Lees verder
14 oktober 2019

Netwerkbijeenkomst voor PCM coördinatoren

Diverse scholen binnen het samenwerkingsverband Berséba hebben de afgelopen jaren zich verdiept in het Process Communication Model®. Deze scholen staan voor de uitdaging om de opgedane kennis en vaardigheden een blijvende plek te laten verwerven in de schoolcultuur. Op het Netwerk voor PCM-coördinatoren krijgt u de kans om PCM als gereedschap voor communicatie in het team en het beter bereiken van kinderen te borgen.

Lees verder