Corona-lesbrieven

7 mei 2020
KOC Diensten heeft in de afgelopen weken lesmateriaal ontwikkeld waarin aandacht is voor de bijzondere situatie. Deze lesbrieven kunnen alsnog worden opgenomen in het lesprogramma.

Er is heel wat gebeurd de afgelopen tijd en er gebeurt ook iets met kinderen zelf. Het is belangrijk om daar in de lessen aandacht voor te hebben. Er zijn kinderen die bang zijn of zijn geweest. Er zijn kinderen die zich zorgen maken over opa, oma of familielid. We mogen ervan uitgaan dat er bij de meeste kinderen thuis ruimte is om hier over te spreken. Echter ook op school zal er ruimte moeten zijn voor de emotionele verwerking. KOC Diensten heeft in de afgelopen weken reeds lesmateriaal ontwikkeld waarin aandacht is voor de bijzondere situatie. Deze lesbrieven kunnen alsnog worden opgenomen in het lesprogramma. Het is ook mogelijk om de ouders te wijzen op het bestaan van dit materiaal en ze een plaats te geven in het lesprogramma voor thuis. Achter de links vindt u de volgende materialen:

Aanvullend biedt KOC Diensten vanaf D.V. 11 mei extra gespreksvragen rond het coronavirus en de huidige omstandigheden, in het licht van de Bijbel en identiteit. Deze gespreksvragen kunt u vinden in het document ‘Samen in gesprek’ bij de te beluisteren Bijbelvertellingen. Deze Bijbelvertellingen zijn ook mee te luisteren in de klas. Dat kan een mooie manier zijn om de vertellingen thuis en op school met elkaar te verbinden.

J.E. (Elly) van Dijk MSc.
Gedragswetenschapper Jeugd en gezin, Onderwijsadviseur Psycholoog
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

22 juni 2017

Psycho-educatie

Uitleg nodig over een gedragsdiagnose van jezelf of een kind of familielid? Denk aan autisme, ADHD, ADD, depressie, dyscalculie, dyslexie, angst, trauma. Deze diagnose beter gaan begrijpen en weten hoe ermee om te gaan? Vraag naar de mogelijkheden bij KOC Diensten.

Lees verder
06 december 2018

EMDR-behandeling

Wist u dat KOC Diensten ook EMDR biedt? In de regio’s Zeeland en Zuid-Holland-Zuid zijn we gestart met deze vorm van traumabehandeling. De eerste ervaringen zijn positief!

Lees verder