Coronavirus

16 maart 2020
Voor onze overheid is het een bijzonder moeilijke tijd. Welke maatregelen moeten er wel/niet genomen worden?, wat is de impact ervan? Etc.  Gebed voor onze regeringsleiders is nodig.

Afgelopen zondag 15 maart heeft de Regering besloten om alle scholen te sluiten tot 6 april. Een ingrijpend maar wijs besluit. De impact hiervan voor de scholen is groot.

Via de website van de PO-raad kunt u relevante en actuele informatie vinden.  Ook via de website van de rijksoverheid is veel informatie te krijgen. Het is een ‘vraag en antwoord’ website die dagelijks geactualiseerd wordt. Graag attendeer ik u erop dat het belangrijk en informatief is om deze website dagelijks te raadplegen.

Als VBSO, KOC Diensten en KOC visie staan we onze cliënten en de scholen, hun bestuurders en directies graag bij met advies. Neemt u dan contact met ons op.

We realiseren ons dat voor onze cliënten en scholen dit een moeilijke tijd is. Er zijn meer vragen dan antwoorden en de ontwikkelingen gaan soms zo snel. Daarom nogmaals, wilt u advies of even sparren, bel gerust. Ook beseffen we dat de impact heel groot is voor de leraren. Graag zijn we u behulpzaam!

Het is onze hartelijke wens dat de maatregelen ten goede van ons allen mogen zijn. We hopen dat we de gezondheid mogen blijven ontvangen, in afhankelijkheid van Hem, van Wie we belijden in Zondag 10, dat alles in Zijn hand is.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

11 juli 2020

Uitbreiding instrumenten Ministerie en Inspectie

Vanuit diverse wetsvoorstellen komen de laatste maanden op allerlei wijzigingen naar voren die de Inspectie van het Onderwijs meer handhavingsmogelijkheden geven. Het zijn instrumenten op verschillende, kleinere en grotere terreinen, die daardoor niet in één samenhangend overzicht worden gepresenteerd. Het is echter zinvol om deze wijzigingen ook eens samen op een rij te zetten.

Lees verder
11 juli 2020

Motie invoeren acceptatieplicht

Lees verder