De meerwaarde van een jeugdhulpverlener op school

6 december 2021
Wanneer de balans tussen draagkracht en draaglast van een ouder of gezin uit evenwicht is, raakt dit vaak direct het welbevinden van het kind. Dus als een kind in de klas niet floreert, is het belangrijk om verder te kijken dan alleen het kind. Welke rol kan een jeugdhulpverlener hierin hebben?

Wanneer je als school signaleert dat er zorgen zijn in de thuissituatie, is dat vaak niet makkelijk te verhelpen. Ook kost het de school de nodige tijd om hierover het gesprek met ouders aan te gaan. In dergelijke situaties is het raadzaam om een jeugdhulpverlener of schoolmaatschappelijker werker in te zetten die de verbinding legt met ouders. Samen kijk je hoe de draagkracht vergroot kan worden, zodat hun kind op school weer meer floreert.

Belangrijk om hulp te zoeken

Indien het nodig is, kan de jeugdhulpverlener ouders en/of kind ook verwijzen naar een passende hulpverleningsinstantie en in de tussenliggende tijd gesprekken met ouders hebben om hen te ondersteunen. De ervaring leert dat het voor ouders moeilijk is om een beroep te doen op hulp. Verder kan de jeugdhulpverlener ook met ouders kijken naar informele hulp, zoals bijvoorbeeld familie en de kerkelijke gemeente, die ook in praktisch opzicht wat kunnen betekenen voor overbelaste gezinnen.

Meerwaarde van jeugdhulpverlener

De jeugdhulpverlener verkeert in een positie dat hij gemakkelijk de verbinding kan maken bij het organiseren van netwerkondersteuning door de korte lijnen met school en kerk. De inzet van een jeugdhulpverlener op uw school zorgt er voor dat leerkrachten meer tijd aan het onderwijs kunnen besteden en dat IB-ers ontlast worden.

KOC Diensten heeft momenteel pilots lopen op scholen in Uddel, Ochten, Kesteren en Urk. Nieuwsgierig naar de invulling van deze pilots? Of meer weten wat de mogelijkheden voor uw school zijn? Neem dan contact op met de manager van de afdeling Jeugd en gezin, de heer A.G.J. van Berkum (06-15358065).

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 januari 2022

Stap voor stap onderwijs in burgerschap

Afgelopen tijd hebben we als KOC Diensten in opdracht van de SLRO meegewerkt aan een leerlijn voor burgerschap. Medio D.V. april 2022 zal deze gereed zijn. Wat kunt u verwachten?

Lees verder
17 januari 2022

Onderwijsmiddagen 2022: wat kun je verwachten?

Op de woensdagen D.V. 6 april (Barneveld), 13 april (Gouda) en 20 april ('s Gravenpolder) organiseren we onze jaarlijkse onderwijsmiddagen voor leerkrachten. Ben jij er ook bij?

Lees verder