De scholen open – blijf bezinnen

3 juni 2020
Inmiddels is de school weer school, omdat de kinderen er zijn. De ogen-blik (nu nog belangrijker), relatie en ontmoeting worden weer ervaren. De afgelopen weken waren de klassen voor de helft gevuld. Vanaf D.V. maandag 8 juni a.s. mogen alle kinderen weer komen.

De klas wordt weer een groep, een leef- en leergemeenschap, een werkplaats. Dit doet zowel de kinderen, de leerkrachten als iedereen die betrokken is heel goed. Naast het opnieuw waarderen van de groep en de school als gemeenschap, is ook het belang en de meerwaarde van een goede band tussen school en ouders en vice versa ervaren. Betrokkenheid op elkaar en in verbondenheid met elkaar is een groot goed, waar we samen graag zuinig op willen zijn. Een teer bezit is kwetsbaar en vraagt aandacht en onderhoud.

Waartoe ons onderwijs I

Nu komt het moment dichtbij, dat alle kinderen weer naar school mogen. Toch zal het wellicht niet meer (en misschien zelfs wel nooit meer) worden zoals het was. We wensen iedereen wijsheid en sterkte toe om hier op een goede wijze mee om te gaan. Juist nu is het van belang – uiteraard nadat iedereen het (aangepaste) ritme weer heeft gevonden – om als team – en in breder verband (LDB/VBSO/KOC Visie en Diensten) – te reflecteren en te bezinnen op het waarom, waartoe, hoe en wat van ons onderwijs conform onze grondslag. Het nadenken over een concept voor duurzaam en verantwoord christelijk onderwijs is dringender dan ooit!

Waartoe deze roepstem

Naast de doordenking van de essentie van het christelijk onderwijs, waarover recent vanuit KOC Diensten een opiniebijdrage in het RD is geschreven, dringt de vraag ‘Als de Heere roept – luisteren naar Gods stem in de coronacrisis’. Zes predikanten hebben een bijdrage geleverd aan een boekje met deze titel. Ze schrijven dat de eerste schok van de coronacrisis over is en dat we aan sommige dingen wat gewend raken. Daarmee kan de vraag op de achtergrond raken die in de eerste weken zo vaak is gesteld: Wat heeft de Heere ons hiermee te zeggen? We spraken over een roepstem, over oordelen. Doen we dat nog? Waar heeft alles ons gebracht? In dit verband bevelen we aan om Leviticus 23:26-32 met kanttekeningen en verwijsteksten te lezen.

Waartoe ons onderwijs II

De Pinksterdagen liggen achter ons. De Heilige Geest is in rijke mate uitgestort. Petrus heeft door de bediening van die Geest de profetie van Joël mogen verklaren. ‘De laatste dagen’ zijn ingegaan, de tijd tussen Pinksteren en Christus’ wederkomst. In die dagen zullen er ook onder de ouderen, de jongeren, de kinderen worden toegebracht tot de gemeente die zal zalig worden. In die dagen zal de Geest blijven overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, zoals op de Pinksterdag. De boodschap aan verslagen zondaren, zoals door Petrus gebracht, is ook nu dezelfde. In de weg van de bekering wordt plaats gemaakt voor Christus, op grond van Wiens werk alleen vergeving van zonden mogelijk is. In deze weg maakt de Heere plaats voor Zijn belofte en die zal Hij vervullen, op Zijn tijd en wijze. Tot het einde toe, ook onder onze kinderen die er nu zijn en nog geboren zullen worden. Dat het onderwijs op onze scholen en in de gezinnen daartoe dienstbaar mag zijn!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

22 maart 2021

Letterster: het programma voor lees- en spellingproblemen

Welkom op planeet Letterster: het nieuwe remediërende programma, dat zowel bij lees- als bij spellingproblemen ingezet kan worden. Het programma kenmerkt zich door leuke en leerzame lessen, feedback en tips van een orthopedagoog en het is aangepast op de individuele leerling.

Lees verder
08 december 2020

Wanneer heeft een leerling dyscalculie?

Heeft een leerling met ernstige rekenproblemen dyscalculie? Dat is een vraag die regelmatig op scholen boven komt. Maar wanneer kunnen we spreken van dyscalculie?

Lees verder