Advisering bestuur en toezicht

Het bevoegd gezag – ook wel bestuur – is juridisch verantwoordelijk binnen en over een school. Heeft u vragen over verantwoordelijkheden van het bestuur of over de gescheiden functies? KOC Diensten denkt graag met u mee.

Het feit dat het bestuur de gezagsdrager is van de school zegt niet alles. In de praktijk blijkt het nog wel eens lastig te liggen. Waar liggen nu precies de verantwoordelijkheden van het bestuur? Hoe organiseren we gescheiden functies?

Ten grondslag aan goed besturen ligt een proces van doordenking en besluitvorming. KOC Diensten adviseert over de volgende zaken:

  • Hoe wil het bestuur de scho(o)l(en) besturen?
  • Wat is de verhouding tussen toezichthouders en bestuurders en tussen bestuurders en management?
  • Hoe is de scheiding van functies ingericht?
  • Welke wettelijke verplichtingen hebben besturen?

KOC Diensten reikt u voor het beantwoorden van deze vragen het format Bestuurlijke Beleidsdocumenten aan. Dit format is speciaal ontwikkeld voor schoolbesturen. In dit beleidsdocument worden de wettelijke verplichtingen aangeduid. U maakt keuzes over de bestuurlijke inrichting. KOC Diensten adviseert u bij die keuzes.

De Bestuurlijke Beleidsdocumenten kunt u opvragen via de contactpersoon.

Kosten: Voor leden van de VBSO, zie de informatie over de ledenservice.

 

 

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

21 juni 2017

Advisering instandhouding scholen

Wellicht hebt u te maken met krimp in de regio. Het gevolg is een dalend leerlingenaantal. Wat zijn de juridische mogelijkheden om de school te behouden?

Lees verder
17 juni 2017

Ondersteuning juridische procedures

In sommige gevallen vraagt een juridische kwestie om uitgebreide ondersteuning. KOC Diensten ondersteunt u bij juridische procedures.

Lees verder