Advisering instandhouding scholen

Wellicht hebt u te maken met krimp in de regio. Het gevolg is een dalend leerlingenaantal. Wat zijn de juridische mogelijkheden om de school te behouden?

Elke school moet voldoen aan de instandhoudingsnorm die de gemeente voorschrijft. Deze verschilt per gemeente.

Het leerlingenaantal van een school mag niet drie jaar achtereen onder de instandhoudingsnorm komen. Gebeurt dit toch, dan heeft het gevolgen voor de bekostiging. In het vierde jaar wordt de bekostiging vanuit de overheid stopgezet. Dit geldt niet als de school voldoet aan bepaalde criteria.

Komt uw leerlingenaantal dicht bij de gemeentelijke instandhoudingsnorm? KOC diensten adviseert u graag om sluiting van de school te voorkomen.

Kosten: Voor leden van de VBSO, zie de informatie over de ledenservice.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

17 juni 2017

Ondersteuning juridische procedures

In sommige gevallen vraagt een juridische kwestie om uitgebreide ondersteuning. KOC Diensten ondersteunt u bij juridische procedures.

Lees verder
17 juni 2017

Juridische helpdesk

Hebt u een onderwijsrechtelijke of arbeidsrechtelijke vraag? Of hebt u een vraag op een ander rechtsgebied?

Lees verder