Advisering leerlingenvervoer

De schoolbel gaat. Leerlingen stromen de school binnen. Sommige leerlingen hebben er al een flinke reis op zitten. Leerlingenvervoer kan hier niet gemist worden.

Ouders kunnen een vergoeding voor het leerlingenvervoer aanvragen bij de burgerlijke gemeente. Dit is juridisch geregeld. Scholen richten op verschillende manieren het leerlingenvervoer in. Sommige scholen hebben bijvoorbeeld een eigen vervoerscommissie of stichting. Met vervoersvrijwilligers of een busmaatschappij rijden de kinderen van en naar school.

De formele kant van het leerlingenvervoer vraagt om kennis van de juridische regels. KOC Diensten adviseert schoolbesturen en schooldirecteuren over de organisatie van het leerlingenvervoer. We geven ook advies over de aanvraag van het vervoer bij de gemeente.

KOC Diensten vervult een belangrijke netwerkfunctie voor scholen van de VBSO. Informeer bij KOC Diensten naar de varianten van leerlingenvervoer die andere scholen toepassen.

Kosten: Voor leden van de VBSO, zie de informatie over de ledenservice.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

05 mei 2018

Schoolaudits

Grip en zicht op de kwaliteit van de school. De onderwijsinspectie verwacht van bestuur en directie dat ze dat heeft. Een integrale schoolaudit of een audit gericht op een deelonderwerp kan hierbij nuttig zijn. Doet de school wat ze belooft?

Lees verder
26 maart 2018

De onderwijsinspectie op bezoek

Vernieuwd toezicht onderwijsinspectie: hoe voert u als vrijwillig bestuurder het inspectiegesprek?

Lees verder