Advisering leerlingenvervoer

De schoolbel gaat. Leerlingen stromen de school binnen. Sommige leerlingen hebben er al een flinke reis op zitten. Leerlingenvervoer kan hier niet gemist worden.

Ouders kunnen een vergoeding voor het leerlingenvervoer aanvragen bij de burgerlijke gemeente. Dit is juridisch geregeld. Scholen richten op verschillende manieren het leerlingenvervoer in. Sommige scholen hebben bijvoorbeeld een eigen vervoerscommissie of stichting. Met vervoersvrijwilligers of een busmaatschappij rijden de kinderen van en naar school.

De formele kant van het leerlingenvervoer vraagt om kennis van de juridische regels. KOC Diensten adviseert schoolbesturen en schooldirecteuren over de organisatie van het leerlingenvervoer. We geven ook advies over de aanvraag van het vervoer bij de gemeente.

KOC Diensten vervult een belangrijke netwerkfunctie voor scholen van de VBSO. Informeer bij KOC Diensten naar de varianten van leerlingenvervoer die andere scholen toepassen.

Kosten: Voor leden van de VBSO, zie de informatie over de ledenservice.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

21 juni 2017

Advisering instandhouding scholen

Wellicht hebt u te maken met krimp in de regio. Het gevolg is een dalend leerlingenaantal. Wat zijn de juridische mogelijkheden om de school te behouden?

Lees verder
17 juni 2017

Ondersteuning juridische procedures

In sommige gevallen vraagt een juridische kwestie om uitgebreide ondersteuning. KOC Diensten ondersteunt u bij juridische procedures.

Lees verder