Advisering personeelsbeleid

Er kunnen tal van vragen aan de orde komen in een arbeidsrelatie. De VBSO hanteert voor de rechtspositie van het personeel een Beleidskader. KOC Diensten beantwoordt uw vragen over de inhoud en toepassing van het Beleidskader.

In het Beleidskader staan de juridische regels. Hoe past u deze regels toe in de praktijk?

KOC Diensten hanteert het Beleidskader – voor de VBSO-scholen – als bron voor de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er nog tal van thema’s die niet (uitgebreid) zijn verwoord in het Beleidskader. Deze zijn wel wettelijk verplicht. Denk bijvoorbeeld aan de arbo-wetgeving.

Er kunnen allerlei zaken aan de orde komen in een arbeidsrelatie. KOC Diensten treedt graag op als uw juridisch adviseur. Een proactieve aanpak staat voorop. We informeren onze VBSO-scholen regelmatig over ontwikkelingen in het arbeidsrecht. We richten ons op het arbeidsrecht dat geldt voor het bijzonder onderwijs.

Lees meer over het beleidskader.

Kosten: Voor leden van de VBSO, zie de informatie over de ledenservice.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

05 mei 2018

Schoolaudits

Grip en zicht op de kwaliteit van de school. De onderwijsinspectie verwacht van bestuur en directie dat ze dat heeft. Een integrale schoolaudit of een audit gericht op een deelonderwerp kan hierbij nuttig zijn. Doet de school wat ze belooft?

Lees verder
26 maart 2018

De onderwijsinspectie op bezoek

Vernieuwd toezicht onderwijsinspectie: hoe voert u als vrijwillig bestuurder het inspectiegesprek?

Lees verder