Advisering personeelsbeleid

Er kunnen tal van vragen aan de orde komen in een arbeidsrelatie. De VBSO hanteert voor de rechtspositie van het personeel een Beleidskader. KOC Diensten beantwoordt uw vragen over de inhoud en toepassing van het Beleidskader.

In het Beleidskader staan de juridische regels. Hoe past u deze regels toe in de praktijk?

KOC Diensten hanteert het Beleidskader – voor de VBSO-scholen – als bron voor de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er nog tal van thema’s die niet (uitgebreid) zijn verwoord in het Beleidskader. Deze zijn wel wettelijk verplicht. Denk bijvoorbeeld aan de arbo-wetgeving.

Er kunnen allerlei zaken aan de orde komen in een arbeidsrelatie. KOC Diensten treedt graag op als uw juridisch adviseur. Een proactieve aanpak staat voorop. We informeren onze VBSO-scholen regelmatig over ontwikkelingen in het arbeidsrecht. We richten ons op het arbeidsrecht dat geldt voor het bijzonder onderwijs.

Lees meer over het beleidskader.

Kosten: Voor leden van de VBSO, zie de informatie over de ledenservice.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

21 juni 2017

Advisering instandhouding scholen

Wellicht hebt u te maken met krimp in de regio. Het gevolg is een dalend leerlingenaantal. Wat zijn de juridische mogelijkheden om de school te behouden?

Lees verder
17 juni 2017

Ondersteuning juridische procedures

In sommige gevallen vraagt een juridische kwestie om uitgebreide ondersteuning. KOC Diensten ondersteunt u bij juridische procedures.

Lees verder