Advisering toezicht en handhaving

Iedere vier jaar komt het weer terug voor het schoolbestuur: het inspectiebezoek. De inspectie waarborgt het wettelijk kader en houdt zo toezicht op de school.

De inspectie houdt toezicht op het onderwijs in Nederland. Artikel 23 lid 2 van de Grondwet stelt dat het geven van onderwijs vrij is, behoudens het toezicht van de overheid. Daarbij moet de vrijheid van onderwijs in acht worden genomen.

KOC Diensten informeert u over actuele ontwikkelingen rondom de Inspectie van het Onderwijs. Wat betekent het toezichtkader van de Inspectie voor uw school? Neem voor meer informatie contact op met KOC Diensten.

Kosten: Voor leden van de VBSO, zie de informatie over de ledenservice.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

21 juni 2017

Advisering instandhouding scholen

Wellicht hebt u te maken met krimp in de regio. Het gevolg is een dalend leerlingenaantal. Wat zijn de juridische mogelijkheden om de school te behouden?

Lees verder
17 juni 2017

Ondersteuning juridische procedures

In sommige gevallen vraagt een juridische kwestie om uitgebreide ondersteuning. KOC Diensten ondersteunt u bij juridische procedures.

Lees verder