Begeleiding bij aanvankelijk lezen

Lezen is de belangrijkste vaardigheid die kinderen op school leren. Hoe bereikt u álle kinderen in het proces van aanvankelijk lezen? KOC Diensten biedt begeleiding op maat.

Is uw methode voor aanvankelijk lezen aan vervanging toe. In juni 2019 D.V.  verschijnt  daarvoor een nieuwe methode op de markt: TaalOceaan. Wij begeleiden de implementatie en nemen uw school mee in de didactiek van goed aanvankelijk leesonderwijs.

  • Als u een deel van de kinderen niet meekrijgt in het proces van aanvankelijk lezen, dan kunnen we een observatie en een didactisch onderzoek uitvoeren. Zodoende weten we wat de leerling kan en hoe u deze leerling het beste kunt begeleiden.
  • Als u beter wilt begrijpen hoe het proces van aanvankelijk lezen verloopt, dan kunnen we u daarin meenemen. Zodoende bent u weer op de hoogte van de wetenschappelijke stand van zaken, die u direct in uw lessen weer kunt toepassen.
Hebt u een andere vraag over aanvankelijk lezen, dan kunt u contact met ons opnemen. Samen zoeken we naar een passend antwoord.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2021

Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Lees verder
16 juni 2020

Jonge rentmeesters: stimuleren van eigenaarschap

Hoe moet deze leerling straks naar het Voortgezet Onderwijs? Hij is zo makkelijk. Zij denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Eigenaarschap ervaren voor het leren is een van de belangrijkste elementen waardoor kinderen écht tot leren komen. Hoe blijf je als leerkracht in je onderwijzende rol en stimuleer je de motivatie om te leren bij kinderen. Hoe vergroot je het verantwoordelijkheidsbesef bij kinderen en hoe versterk je de attitude van de leerkracht? KOC Diensten biedt verschillende mogelijkheden, passend bij de cultuur en visie van de school en plaatst deze in een betrouwbaar kader tegen de achtergrond van actuele onderwijskundige ontwikkelingen.

Lees verder