Beleidsvorming vanuit identiteit

U kent de worsteling om het onderwijs vorm te geven vanuit de identiteit. U besteedt graag tijd en aandacht aan het doordenken van ontwikkelingen die op de school af komen, maar het ontbreekt u aan kennis of tijd. Of u heeft juist behoefte aan een externe blik.

Vanuit KOC Diensten denken we graag met u mee om te komen tot specifiek op de school toegespitst maatwerk.

Enkele voorbeelden:

  • U heeft behoefte aan een externe blik op uw beleid t.a.v. identiteit. Is alles goed doordacht? Is het logisch wat we willen? Hebben we voldoende en juist getoetst of onze werkwijze Bijbels verantwoord is?

We leveren graag een bijdrage in de doordenking en toetsing hiervan.

  • U overweegt om verdere digitalisering in gang te zetten. Maar is dat Bijbels verantwoord zoals u dat wilt? Welke consequenties heeft dit beleid voor de toekomst? Waar liggen onze grenzen? En waarom liggen ze daar?

We denken graag met u mee!

  • U staat voor de uitdaging om een nieuw schoolplan vorm te geven en u denkt bijvoorbeeld na over de speerpunten voor de komende periode. Hoe verhouden deze speerpunten zich tot de identiteit van de school? Komt de identiteit voldoende tot uitdrukking in het beleid? Welke consequenties heeft dit voor de praktijk? We willen dienstbaar zijn door samen met u, met uw MT, of (deel)team het gesprek aan te gaan. Tevens bestaat de mogelijkheid tot een studiebijeenkomst waarin doordenking van het onderwijs en de schoolontwikkeling vanuit de identiteit centraal staat.

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw vraag door te spreken.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2020

Seksuele vorming

“Mam, waar was ik voor ik geboren werd?” Wellicht hebt u deze vraag weleens gehad van uw kind. Maar welk antwoord is passend? Hoe praat ik met mijn kind over de seksuele ontwikkeling? Wat vertel ik (al) wel, en wat (nog) niet? KOC Diensten biedt graag handvatten in het (leren) praten over seksualiteit in de opvoeding.

Lees verder
15 juni 2020

Christelijk onderwijs is (ook) (burgerschaps)vorming?!

Hoe vorm ik mijn kinderen tot christelijke burgers? Wat kan ik eraan doen dat de kinderen de Bijbelse normen en waarden verinnerlijken? Zodat ze deze niet alleen in praktijk brengen op school of binnen de eigen gemeenschap, maar ook buiten mijn/ons zicht? Wat betekent dit voor mijn rol als identificatiefiguur? Welke handvatten zijn er, zeker nu er een wetsvoorstel Burgerschap ligt, wat lijkt te schuren met de vrijheid van onderwijs. Christelijk onderwijs is toch (burgerschaps)vorming?!

Lees verder