Beleidsvorming vanuit identiteit

Je kent de worsteling om het onderwijs vorm te geven vanuit de identiteit. Je besteedt graag tijd en aandacht aan het doordenken van ontwikkelingen die op de school af komen, maar het ontbreekt je aan kennis of tijd. Of je hebt juist behoefte aan een externe blik. Als KOC Diensten denken we graag met je mee.

Dit aanbod bestaat uit specifiek op de school toegespitst maatwerk. 

Enkele voorbeelden: 

  • Je hebt behoefte aan een externe blik op het beleid ten aanzien van identiteit. Is alles goed doordacht? Is het logisch wat we willen? Hebben we voldoende en juist getoetst of onze werkwijze Bijbels verantwoord is?  KOC Diensten levert graag haar bijdrage in de doordenking en toetsing hiervan.
  • Je overweegt om verdere digitalisering in gang te zetten. Is de manier waarop digitalisering ingezet wordt Bijbels verantwoord? Welke consequenties heeft dit beleid voor de toekomst? Waar liggen onze grenzen? En waarom liggen ze daar? KOC Diensten denkt graag met je mee!
  • Je staat voor de uitdaging om een nieuw schoolplan vorm te geven en je denkt bijvoorbeeld na over de speerpunten voor de komende periode. Hoe verhouden deze speerpunten zich tot de identiteit van de school? Komt de identiteit voldoende tot uitdrukking in het beleid? Welke consequenties heeft dit voor de praktijk? We willen dienstbaar zijn door samen met jou, met het M T, of (deel)team het gesprek aan te gaan. Tevens bestaat de mogelijkheid tot een studiebijeenkomst waarin doordenking van het onderwijs en de schoolontwikkeling vanuit de identiteit centraal staat. 

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2020

Seksuele vorming

“Mam, waar was ik voor ik geboren werd?” Wellicht hebt u deze vraag weleens gehad van uw kind. Maar welk antwoord is passend? Hoe praat ik met mijn kind over de seksuele ontwikkeling? Wat vertel ik (al) wel, en wat (nog) niet? KOC Diensten biedt graag handvatten in het (leren) praten over seksualiteit in de opvoeding.

Lees verder
15 juni 2020

Burgerschap (g)een vak apart?!

Op welke manier kan burgerschap een plaats krijgen in ons onderwijs? Moeten we een nieuw vak aanbieden of doen we onbewust al veel aan burgerschapsvorming. Allemaal vragen die een antwoord nodig hebben, zeker nu de wet Burgerschap van kracht wordt in het onderwijs. We denken graag met u mee over de visie op burgerschap en de belangrijke rol van de leerkracht hierin.

Lees verder