Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs is een leervak. Uw school biedt een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat waarin kinderen worden uitgenodigd om te bewegen, ook de motorisch zwakken.

Begeleiding bij bewegingsonderwijs vraagt om deskundigheid. KOC Diensten zet hiervoor een ervaren expert in. We bieden graag maatwerk en starten met een vrijblijvend intakegesprek. Vervolgens kunnen we een maatwerktraject met u beginnen. Het onderwijs heeft als doel het aanleren van een verantwoorde bewegingsactiviteiten. Behalve allerlei sportieve elementen is dat ook gewoon de bewegingswereld van kinderen waarin zij spelen op het schoolplein en in de woonomgeving. Kinderen hebben als het goed is plezier in de lessen bewegingsonderwijs. Plezier is in hoge mate bepalend voor hun buitenschoolse en latere deelname aan bewegingsactiviteiten. Dat is belangrijke voor een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling. KOC Diensten biedt ondersteuning en begeleiding op maat met uitdagende activiteiten die goed passen in de belevingswereld van kinderen en waar zij ook buitenschools mee verder kunnen. We doen dit met inzet van ervaren docenten. Deze hebben door hun visie op bewegingsonderwijs en door jarenlang werken met kinderen van 4 tot 12 jaar in het PO ervaring en deskundigheid opgebouwd. Na een vrijblijvend intakegesprek willen we komen tot een maatwerktraject:

  • Een invulling van het vak bewegingsonderwijs door praktijklessen van de docent in diverse groepen, in overleg met de leerkracht;
  • Het coachen van de leerkracht bij het geven van de les vanaf de voorbereiding tot de eindresultaten;
  • Het komen tot een doordachte leerlijn van groep 1 tot en met 8;
  • Het verrijken van de lessen met pedagogische doelen;
  • Het inpassen van lessen die positieve groepsvorming stimuleren en een preventieve werking hebben op het voorkomen van pesten.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

01 mei 2019

Biologie

Biologie is een waarin bij uitstek de hand van de Schepper kan worden aangewezen. U laat kinderen kennismaken met de natuurverschijnselen en gaat daarbij een spa dieper.

Lees verder
01 mei 2019

Aardrijkskunde

Het vak Aardrijkskunde opent voor kinderen een wereld. Het is van belang dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. In de seculiere aardrijkskundemethode ontbreekt de specifiek christelijke visie op het vak. Hoe geeft de leerkracht gestalte aan dit stuk onderwijs?

Lees verder