Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Begrijpend lezen vraagt om veel vaardigheden van de leerling. De leerling moet niet alleen technisch kunnen lezen, maar ook kunnen begrijpen wat er staat en kennis hebben van de achtergrond van de tekst. In de afgelopen jaren lag een sterke nadruk op het aanleren van strategieën. Deze strategieën zijn van belang om een tekst te kunnen begrijpen. Tegelijkertijd zijn ze niet het doel van lezen op zichzelf. Het doel van iedere begrijpend leesles moet gericht zijn op het begrijpen van de inhoud van de tekst.  

Hoe pak je dit nu goed aan? Close Reading is een passende aanpak. Leerlingen lezen tijdens de les een uitdagende tekst meerdere keren, steeds met een ander leesdoel. Daarvoor gaan leerlingen actief met de tekst aan de slag. Ze zoeken naar informatie, stellen vragen over de tekst en beantwoorden deze. Ze maken aantekeningen en discussiëren met elkaar over de inhoud van de tekst.  

 Deze aanpak biedt verschillende voordelen:  

 • De inhoud van de tekst staat tijdens de les centraal. Dit betekent niet dat de strategieën geen plaats meer krijgen, maar dat ze vooral als gereedschap worden gebruikt om na te denken over de tekst. Dit zorgt voor een grote motivatie bij leerlingen, zeker als een tekst wordt gebruikt die leerlingen nieuwsgierig maakt. 
 • Tijdens de lessen Close Reading gaan leerlingen actief aan de slag met de tekst, ze maken schema’s, tijdlijnen, aantekeningen en onderstrepen de tekst. Dit wordt vooral toegepast met activerende werkvormen, waardoor het samenwerken en discussiëren over de tekst een belangrijke plek inneemt. 
 • Het is mogelijk om het begrijpend lezen in de bovenbouw te koppelen aan het begrijpend luisteren in de onderbouw. Close Reading is namelijk een aanpak die zowel toegepast kan worden bij een prentenboek als bij een zakelijke tekst. Zo kan een doorgaande lijn in de school gecreëerd worden. 
 • Met deze aanpak is het mogelijk om zelf uitdagende teksten op te zoeken. Daardoor ontstaat ruimte om in de begrijpend leeslessen ook vormende teksten te gebruiken, passend bij de christelijke traditie of juist bij een thema dat aan bod komt met de zaakvakken. Zo kan begrijpend lezen steeds meer verbonden worden aan andere vakken, zoals aardrijkskunde en geschiedenis. 

 Als KOC Diensten denken we graag met je mee om deze aanpak een plek te geven in de school. Daarbij bieden we verschillende bijeenkomsten aan. Het is ook mogelijk om de begeleiding uit te breiden met klassenconsultaties. 

Bijeenkomst 1

 • Het belang van begrijpend lezen; 
 • Kennismaking met de aanpak Close Reading; 
 • Het analyseren van een tekst; 
 • De opbouw van een lessenserie van Close Reading; 
 • Samen oefenen met het ontwerpen van een lessenserie. 

Bijeenkomst 2

 • Verder aan de slag met het analyseren van een tekst; 
 • Aandacht voor sessie 1 en 2 van Close Reading; 
 • Toepassen van het GRIMM-model in de les; 
 • Samen oefenen met het ontwerpen van een lessenserie. 

Bijeenkomst 3

 • Verder implementeren van het GRIMM-model; 
 • Toepassen van activerende werkvormen in de Close Reading-les; 
 • Aandacht voor verschillende tekstsoorten. 

Bijeenkomst 4 

 • Aandacht voor sessie 3 van Close Reading; 
 • Verder toepassen van activerende werkvormen in de les; 
 • Borging van Close Reading en het opstellen van een leerlijn in de school. 

Deze bijeenkomsten kunnen worden aangevuld met extra onderwerpen of op maat worden gemaakt voor de school.

Zie ook:
Leesstrategieën begrijpend lezen 

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

16 juni 2020

Jonge rentmeesters: stimuleren van eigenaarschap

Hoe moet deze leerling straks naar het Voortgezet Onderwijs? Hij is zo makkelijk. Zij denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Eigenaarschap ervaren voor het leren is een van de belangrijkste elementen waardoor kinderen écht tot leren komen. Hoe blijf je als leerkracht in je onderwijzende rol en stimuleer je de motivatie om te leren bij kinderen. Hoe vergroot je het verantwoordelijkheidsbesef bij kinderen en hoe versterk je de attitude van de leerkracht? KOC Diensten biedt verschillende mogelijkheden, passend bij de cultuur en visie van de school en plaatst deze in een betrouwbaar kader tegen de achtergrond van actuele onderwijskundige ontwikkelingen.

Lees verder
15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In deze cursus verdiep je je  in het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je je inzicht in de leesvoorwaarden en leer je risicoleerlingen eerder en beter signaleren. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie. 

Lees verder