Cursus Gewetensvorming

Welke betekenis heeft het geweten voor de opvoeding?

Het geweten is een vermogen van de ziel van de mens. Vorming van het geweten is erg belangrijk. Opvoeding van de wieg tot de volwassenheid moet daarop gericht zijn. Daarbij zijn de Bijbel, het gebed, het voorbeeld, belonen en straffen onmisbaar. In twee bijeenkomsten staan we stil bij opvoeding gericht op het geweten.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

21 juni 2017

Videofeedback in gezinnen

Opvoeden kan moeilijk zijn. Vaak verloopt de ontwikkeling van een kind anders dan gewenst. Video-hometraining (VHT) kan uitkomst bieden.

Lees verder
09 juni 2017

Gesprekskring Schouder aan Schouder

Gesprekskringen over opvoeding ondersteunen ouders in de weerbarstige praktijk van alledag. Met een groepje ouders leest en bespreekt u één of meerdere boek(en) over een opvoedkundig thema. Samen met een begeleider zoekt u steun en richting in de opvoeding.

Lees verder