Cursus Gewetensvorming

Welke betekenis heeft het geweten voor de opvoeding?

Het geweten is een vermogen van de ziel van de mens. Vorming van het geweten is erg belangrijk. Opvoeding van de wieg tot de volwassenheid moet daarop gericht zijn. Daarbij zijn de Bijbel, het gebed, het voorbeeld, belonen en straffen onmisbaar. In twee bijeenkomsten staan we stil bij opvoeding gericht op het geweten.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2020

Oudercursus ADHD

Alle dagen heel druk of veel wegdromen? Lukt het uw kind niet om langere tijd met één activiteit bezig te zijn? Heeft uw kind ADHD. Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose ADHD heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder
16 juni 2020

Oudercursus Autisme

Heeft u het gevoel dat uw kind anders is? Vraagt u zich af waarom uw kind zoveel moeite heeft met veranderingen en niet aanvoelt wat er van hem verwacht wordt. Heeft uw kind (een vorm van) autisme? Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose autisme spectrumstoornis (ASS) heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder