Driedaagse Basistraining PCM

Het Process Communication Model® geeft handvatten om écht contact te maken en relaties te verbeteren. PCM verheldert communicatie, brengt meer plezier in je werk en draagt bij aan optimale resultaten; of het nu om leren, leiding geven of persoonlijke contacten gaat.

Met PCM krijg je zicht op effectief gedrag van jezelf en ook leer je negatief gedrag begrijpen en om te zetten in positieve interacties. Je ontdekt hoe je de ander kunt motiveren; of het nu een leerling is, een klant of een collega. Vanuit zelfinzicht lever je een concrete bijdrage aan een positieve sfeer in je omgeving. Dit vertaalt zich door in opbrengsten en resultaten. Omdat je weet wat werkt voor jou en je gesprekspartner.

KOC Diensten wil de kennis over en het gebruik van PCM stimuleren. Niet omdat we denken dat de wereld maakbaar is, maar omdat het een krachtig gereedschap blijkt te zijn om het contact tussen mensen te verbeteren. In een gebroken wereld is het onze verantwoordelijkheid om te proberen elkaar écht te begrijpen en te bereiken. Dat is de waarde van goede communicatie en PCM helpt daarbij.

Het Process Communication Model® levert je op:

  • Plezier in leren en ontwikkelen stimuleren en vergroten.
  • Diversiteit in je benadering van mensen en omgaan met verschillen.
  • Creëren van een sociaal veilige leer- en/of werkomgeving
  • Positieve verbinding maken met leerling/collega of klant.
  • Stress verminderen bij jezelf en de ander.
  • Effectief persoonlijk leiderschap en inzicht in managementstijlen.
  • Ineffectief gedrag en miscommunicatie verminderen.
  • Je eigen energiehuishouding managen.

Het gedragsmodel Process Communication Model (PCM) is een ontdekking van Taibi Kahler. Kahler ontdekte patronen in gedrag. Deze zijn door iedereen te herkennen. Deze patronen geven aan welke ‘taal’ iemand spreekt en waardoor hij of zij gemotiveerd wordt. Bij ieder mens zijn deze gedragspatronen waarneembaar. Als je hier weet van hebt, kun je erop anticiperen en maak je makkelijker contact. Het (her)kennen van behoeften en omgaan met voorspelbaar en zichtbaar stressgedrag verbetert je communicatie op alle fronten.

Lees meer in de Flyer.

Trainer: K. Karels

 

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 maart 2018

Ringaanpak: veerkracht in de groep.

Is er sprake van pestgedrag in de klas? Hangt de groep als los zand aan elkaar? De Ringaanpak helpt u om hier grip op te krijgen.

Lees verder
01 december 2017

Rekendiagnostiek met RD4

Het is vaak lastig om te achterhalen waarom een kind niet mee kan komen met rekenen. RD4 is een programma dat helpt om de rekenontwikkeling van een leerling in kaart te brengen. Hierdoor kunt u de rekeninstructie beter aanpassen op het niveau van de leerling.

Lees verder