Gesprekskring Schouder aan Schouder

Gesprekskringen over opvoeding ondersteunen ouders in de weerbarstige praktijk van alledag. Met een groepje ouders leest en bespreekt u één of meerdere boek(en) over een opvoedkundig thema. Samen met een begeleider zoekt u steun en richting in de opvoeding.

Kerkenraden en schoolbesturen dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze gesprekskringen. KOC-Diensten leidt begeleiders op en ondersteunt hen. Begeleiding door een medewerker van KOC-Diensten is ook mogelijk.

Werkwijze

 • De kerkenraad of het schoolbestuur gaat op zoek naar één of meer geschikte begeleiders voor een gesprekskring.
 • Deze begeleiders volgen een maatwerk scholingsbijeenkomst.
 • Ouders kunnen zich inschrijven, meestal voor aanvang van het nieuwe schooljaar.
 • Op een zestal ochtenden of avonden komt de groep ouders bijeen. Met elkaar bespreken ze een opvoedkundig onderwerp. Het materiaal van Schouder aan Schouder vormt het uitgangspunt.

Overzicht activiteiten en materialen

 • Scholingsbijeenkomst: Op aanvraag wordt een offerte gemaakt.
 • Materiaal: 2 mappen met leesbrieven.
 • Leesbrieven kunnen worden bijbesteld.
 • Naast/in plaats van leesbrieven kunnen ook themaboekjes worden gebruikt. Er zijn 10 thema’s beschikbaar.
 • De begeleiders kunnen aanvullend jaarlijks een netwerkbijeenkomst bijwonen (€ 100,- p.p. per dag). Op het moment dat datum en agenda bekend zijn, kunt u hier klikken om aan te melden.

Indien u een bestelling wenst door te geven, kan dat via onderstaande links.

Schouder aan schouder (themaboekjes)
Schouder aan schouder (leesbrieven)

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

01 mei 2019

Stapp–methode voor mediawijsheid

Hoe maken we kinderen bewust van de mogelijkheden en gevaren op internet? En hoe zorgen we ervoor dat het niet alleen bij kennis blijft? De mediamethode Stapp biedt u het gereedschap om kinderen ‘mediawijs’ te maken.

Lees verder
23 juni 2017

Invoering Taal actief

U neemt de nieuwe methode Taal actief in gebruik. KOC Diensten geeft de leerkrachten inzicht in een goed gebruik van de methode. De begeleiding zorgt voor een snelle start, een soepele invoering en goede resultaten.

Lees verder