Gesprekskring Schouder aan Schouder

Gesprekskringen over opvoeding ondersteunen ouders in de weerbarstige praktijk van alledag. Met een groepje ouders leest en bespreekt u één of meerdere boek(en) over een opvoedkundig thema. Samen met een begeleider zoekt u steun en richting in de opvoeding.

Kerkenraden en schoolbesturen dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze gesprekskringen. KOC-Diensten leidt begeleiders op en ondersteunt hen. Begeleiding door een medewerker van KOC-Diensten is ook mogelijk.

Werkwijze

 • De kerkenraad of het schoolbestuur gaat op zoek naar één of meer geschikte begeleiders voor een gesprekskring.
 • Deze begeleiders volgen een maatwerk scholingsbijeenkomst.
 • Ouders kunnen zich inschrijven, meestal voor aanvang van het nieuwe schooljaar.
 • Op een zestal ochtenden of avonden komt de groep ouders bijeen. Met elkaar bespreken ze een opvoedkundig onderwerp. Het materiaal van Schouder aan Schouder vormt het uitgangspunt.

Overzicht activiteiten en materialen

 • Scholingsbijeenkomst: Op aanvraag wordt een offerte gemaakt.
 • Materiaal: 2 mappen met leesbrieven.
 • Leesbrieven kunnen worden bijbesteld.
 • Naast/in plaats van leesbrieven kunnen ook themaboekjes worden gebruikt. Er zijn 10 thema’s beschikbaar.
 • De begeleiders kunnen aanvullend jaarlijks een regionale intervisiebijeenkomst bijwonen (€ 35,- p.p.).

Geef bij uw bestelling in het opmerkingenveld aan, wat u precies wenst.

Schouder aan schouder (themaboekjes)
Schouder aan schouder (leesbrieven)

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

23 juni 2017

Invoering Taal actief

U neemt de nieuwe methode Taal actief in gebruik. KOC Diensten geeft de leerkrachten inzicht in een goed gebruik van de methode. De begeleiding zorgt voor een snelle start, een soepele invoering en goede resultaten.

Lees verder
21 juni 2017

Videofeedback in gezinnen

Opvoeden kan moeilijk zijn. Vaak verloopt de ontwikkeling van een kind anders dan gewenst. Video-hometraining (VHT) kan uitkomst bieden.

Lees verder