Gewetensontwikkeling: hoe zit dat ook alweer?

Een goede gewetensontwikkeling is van cruciaal belang in het vormen van leerlingen. Hoe kun je het geweten van kinderen op een Bijbelse manier vormen?

De Bijbel spreekt op meerdere plaatsen over het geweten. Wat betekent dit voor onze tijd waarin de seculiere norm de graadmeter lijkt te zijn? Ervaringen zijn subjectief en daarmee heeft gewetensontwikkeling eigenlijk geen vast ijkpunt meer. Hoe ga je hier op een goede manier mee om? En hoe kun je het geweten van kinderen op een Bijbelse manier vormen? Wat is het verband tussen de ontwikkeling van het geweten en de omgang met media en seksuele vorming?

Ga aan de slag met deze bouwsteen en leg de koppeling met andere belangrijke thema’s binnen de school.

Wat kunt u verwachten?

U kunt denken aan:

 • Wat zeggen de Bijbel, onze belijdenisgeschriften en pedagogen over het geweten?
 • Hoe verloopt de gewetensontwikkeling bij kinderen in verschillende leeftijdsfasen?
 • Voorwaarden voor een goede gewetensontwikkeling
 • Interventies voor opvoeders/onderwijzers om het geweten van kinderen op een Bijbelse manier te vormen
 • Gewetensontwikkeling en de omgang met media
 • Gewetensontwikkeling en seksuele vorming

Het specifieke aanbod wordt afgestemd op uw wensen en behoeften.

Gekoppelde uitgangspunten

Opvoeden

 • Het opvoeden gebeurt vanuit liefde tussen onderwijzer en leerling.
 • Het opvoeden is gericht op de gewetens- en karaktervorming van de leerling.

Onderwijzen

 • Het onderwijzen heeft als doel de leerling stapsgewijs voor te bereiden op zijn of haar verantwoordelijkheid als christen in een seculiere maatschappij.
 • Het onderwijzen gebeurt vooral in de persoonlijke interactie tussen onderwijzer en leerling.

Onderwijzer

 • De onderwijzer is een Bijbelgetrouw identificatiefiguur.
 • De onderwijzer geeft onderwijs vanuit levenswijsheid en ervaring.

Doelgroep

 • Onderwijzers
 • Onderwijsassistenten en AD-PEP
 • Directeuren
 • Ouders (ouderavond)

Interesse?

Neem gerust contact op! Op basis van maatwerk stellen we een offerte op.

H.J. (Heidi) den Ouden
hjdenouden@koc.nu

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

08 mei 2023

Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid

Van visie naar praktijk. Hoe kunt u Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid?

Lees verder
08 mei 2023

Begeleiden van studenten en startende onderwijzers in Bijbels onderwijzen

Hoe kan Bijbels onderwijzen ingezet worden in de begeleidingspraktijk? Hoe zou dit voor jou als Pabostudent of startende onderwijzer het beste vorm gegeven kunnen worden?

Lees verder