Goed geworteld en blijvend gevoed

Een boom heeft licht en water nodig om stevig te wortelen, goed te groeien en fris te blijven. Wat een boom nodig heeft, heeft ook een leerkracht nodig. Voor de kinderen ben je als een boom, zeker als identificatiefiguur. Hoe gevoed en geworteld ben jij in de identiteit? Hoe houd je dit levend?

Basis

Je hebt catechisatie gevolgd, belijdenis gedaan, bij je benoeming Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid van harte onderschreven. Nu je leerkracht bent, vertel je met regelmaat Bijbelverhalen; je intentie is de kinderen mee te geven wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Maar hoe word jijzelf gevoed, wat doe je zelf om dieper te wortelen en fris te blijven?

Identiteitsvragen

Je hebt met de Drie Formulieren van Enigheid ingestemd… hoe vaak lees je ze, betrek je ze bij je voorbereidingen, studeer je erop?En hoe geef je de inhoud van de belijdenisgeschriften een plaats in je lessen aan de kinderen? De orde des heils, wat wordt daar mee bedoeld? Hoe vertel je dit aan de kinderen? Hoe zit het met de verschillende verbondsvisies? Wat betekent dit voor het lezen van de Bijbel, het zien van de kinderen? Dat Gods Woord van kaft tot kaft de waarheid is, staat steeds vaker ter discussie. Hoe komt dat? Wat heeft dit jou te zeggen? Hoe ga je hiermee om? Welke historie ligt er achter jou van Reformatie en Nadere Reformatie en wat is de boodschap voor vandaag? 

Verdiepen

Het is van blijvende waarde om én persoonlijk én in teamverband over deze vragen na te denken en je hierin te verdiepen. Vanuit KOC Diensten verzorgen we teambijeenkomsten (dit kan ook schooloverstijgend) waarin we identiteitsgebonden thema’s behandelen. Naast verdieping in het onderwerp, gaan we samen in gesprek. Daarbij maken we steeds de koppeling naar jou als identificatiefiguur en bespreken we hoe je het thema kunt inzetten in de vorming van de kinderen.

Onderwerpen

Er kan gekozen worden uit tal van onderwerpen. Het is mogelijk om uit deze onderwerpen een leerlijn samen te stellen, maar  ook  losse onderwerpen kunnen aan de orde komen. Graag gaan we hierover in gesprek. 

Mogelijke onderwerpen zijn onder andere:

 • Wat is de inhoud en actualiteit van de belijdenisgeschriften?
 • Hoe vertel ik een Bijbelverhaal?
 • De gereformeerde geloofsleer, wat betekent dit voor mij?
 • De orde des heils, hoe laat ik deze terugkomen in mijn Bijbelvertellingen?
 • Wat is de boodschap van de (Nadere) Reformatie voor het onderwijs in 2020?
 • Wat is de relatie tussen de verbondsvisie en mijn kijk op kinderen?
 • Gods Woord is de waarheid. Is dat zo? Waar komt de twijfel vandaan?
 • Gods voorzienigheid en mijn praktijk; wat versta ik ervan?
 • De Tien Geboden – wat is de relevantie voor nu?
 • Heilsfeiten en standen in het genadeleven, wat hebben die met elkaar te maken?

Zijn dit precies de vragen die leven of hier alles mee te maken hebben? Neem geheel vrijblijvend contact op om samen af te stemmen over de behoeften (individueel, (deel)team of bovenschools) en onze mogelijkheden.

Zie ook: cursus Identiteit

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

16 juni 2020

Beleidsvorming vanuit identiteit

Je kent de worsteling om het onderwijs vorm te geven vanuit de identiteit. Je besteedt graag tijd en aandacht aan het doordenken van ontwikkelingen die op de school af komen, maar het ontbreekt je aan kennis of tijd. Of je hebt juist behoefte aan een externe blik. Als KOC Diensten denken we graag met je mee.

Lees verder
16 juni 2020

Seksuele vorming

“Mam, waar was ik voor ik geboren werd?” Wellicht hebt u deze vraag weleens gehad van uw kind. Maar welk antwoord is passend? Hoe praat ik met mijn kind over de seksuele ontwikkeling? Wat vertel ik (al) wel, en wat (nog) niet? KOC Diensten biedt graag handvatten in het (leren) praten over seksualiteit in de opvoeding.

Lees verder