Handvaardigheid

Hebt u vragen over het expressievak handvaardigheid? Wilt u daar binnen de school meer en/of anders aandacht aan besteden? In het meerjarenplan van uw school staat mogelijk de notitie dat u meer werk wilt maken van  Beeldende Vorming bij Handvaardigheid.

KOC Diensten wil hierin graag ondersteuning en begeleiding geven en zet voor de deskundigheid ervaren docenten in. Deze hebben door hun visie op de expressie in het kinderwerk en door jarenlang werken met kinderen van 4 tot 12 jaar in het PO ervaring met het geven van ‘maatwerk’. Na een vrijblijvend intakegesprek willen we komen tot een maatwerktraject :

  • Een invulling van het vak BV door praktijklessen van de docent in diverse groepen , in overleg met de leerkracht.
  • Het coachen van de leerkracht bij het geven van de les vanaf de voorbereiding tot de eindresultaten.
  • Workshops voor het team om zelf te ervaren wat een ‘open ‘ opdracht bij je ‘doet’.
  • Theoretische bezinning waarbij we steeds een verbinding leggen met het kinderwerk
  • Reflectie / inventarisatie van het team op de huidige situatie en de route om tot het gevarieerd gebruik te komen van de methode Uit de Kunst.
Niet alles uit deze methode is passend bij de identiteit van een Christelijke school op gereformeerde grondslag, maar het meeste kunt u toepassen. U kunt zelf een selectie maken.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

01 mei 2019

Biologie

Biologie is een waarin bij uitstek de hand van de Schepper kan worden aangewezen. U laat kinderen kennismaken met de natuurverschijnselen en gaat daarbij een spa dieper.

Lees verder
01 mei 2019

Aardrijkskunde

Het vak Aardrijkskunde opent voor kinderen een wereld. Het is van belang dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. In de seculiere aardrijkskundemethode ontbreekt de specifiek christelijke visie op het vak. Hoe geeft de leerkracht gestalte aan dit stuk onderwijs?

Lees verder