Implementatie Op Ontdekkingsreis

Ga samen met KOC Diensten… Op Ontdekkingsreis! Ben je op zoek naar een integrale methode voor meer- en hoogbegaafde leerlingen? Met Op Ontdekkingsreis heb je alle tools in handen om je leerlingen te laten groeien. Wij verzorgen cursussen en trainingen, zodat je op jouw school direct van start kunt met deze methode. 

Op Ontdekkingsreis biedt uitdaging, maar tegelijk méér dan alleen maar ‘uitdaging’. Waar veel materialen voor begaafden zich uitsluitend richten op intellectuele aspecten, wordt in Op Ontdekkingsreis juist de persoonlijke ontwikkeling van het kind als uitgangspunt genomen. En dat omvat nogal wat: het kind in zijn totaliteit, de persoonlijkheidsontwikkeling, sociale competenties, verschillende vaardigheden, leerstrategieën, leer- en werkhouding… Op al die punten en nog vele meer biedt Op Ontdekkingsreis het kind duidelijke handvatten. Verpakt in speelse werkvormen of uitdagende opdrachten, maar steeds gericht op het vergroten van competenties.

Via de website of via onderstaande contactgegevens kun je aangeven als je belangstelling hebt voor deze nascholing. Samen kijken we naar een aanbod dat passend is bij jouw school en aansluit bij de zorgstructuur. Het complete aanbod bestaat uit een digitale intake van 1 uur, 2 bijeenkomsten van 2,5 uur en 2 (fysieke en/of digitale) nazorgmomenten van 1 uur. Maatwerk is mogelijk met meer of minder bijeenkomsten.

We starten het traject met een digitale intake, waarin we jouw wensen en behoeften inventariseren. We bespreken de beginsituatie op jouw school en wat je nodig hebt voor een volgende stap in de begeleiding van de (hoog)begaafde leerling. Ook spreken we de inhoud van het traject door en passen we het aanbod waar nodig aan je wensen aan.

In het traject komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: achtergronden van de methode, informatie over hoe het (hoog)begaafde kind denkt en zich ontwikkelt, kennismaking en experimenteren met het materiaal en de praktische invoering van de methode.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2021

Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Lees verder
11 februari 2021

Project Duurzaam Onderwijsconcept

Werken aan duurzaam christelijk onderwijs. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er komen allerlei nieuwe onderwijsontwikkelingen op de scholen af. Op welke manier geef je daar vanuit een christelijke onderwijsvisie een goede invulling aan? Op deze pagina leest u alles over het project Duurzaam Onderwijsconcept.

Lees verder