Implementatie Opstapje

Wilt u ouders ondersteunen in het spelen en praten met hun jonge kind? Dan is Opstapje het instrument dat u nodig hebt! Laat uw toekomstige kleuters een goede start op uw school maken.

Wat is Opstapje?

Opstapje is hét gezinsgerichte programma voor onze scholen!

Opstapje is een programma dat ouders kunnen gebruiken voor hun kind naar school gaat. Het biedt ouders handreikingen om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. De taalontwikkeling krijgt in Opstapje veel aandacht. Ook andere ontwikkelingsgebieden komen ruimschoots aan bod. Leren met Opstapje gaat op een speelse manier.

In de werkmap voor ouders komen alledaagse situaties aan de orde: samen met uw kind de was opvouwen, een prentenboek voorlezen, een toren bouwen en weer omgooien… Heel laagdrempelig en daarom zo toegankelijk! Voor ouders is het heel belangrijk dat zij met andere ouders hun ervaringen kunnen delen. Opstapje doet u daarom niet alleen!

Hoe werkt het?

De school biedt het programma aan ouders aan. De school organiseert themabijeenkomsten voor ouders. Daar kunnen zij hun bevindingen en vragen met andere ouders delen. Ook belegt de school morgens waar moeders met hun peuters aanwezig zijn.

Implementatie en scholing

KOC Diensten begeleidt scholen bij de implementatie van Opstapje. Het Nederlands JeugdInstituut (NJI), ontwikkelaar van Opstapje, verstrekte daarvoor aan KOC Diensten een licentie. In samenwerking met KOC Diensten en de Calvijnschool te Ederveen is het programma aangepast. Geschikt voor de reformatorische achterban.

Er zijn twee scholingsbijeenkomsten voor leerkrachten en een voorlichtingsavond voor ouders. Na afloop van de scholing krijgt iedere deelnemer een certificaat van deelname (6 RU) uitgereikt. Opstapje-scholen ontmoeten elkaar vervolgens jaarlijks tijdens een intervisiebijeenkomst; zo houden we elkaar op de hoogte en wisselen we tips en tops uit.

Wilt u

  • Uw vakbekwaamheid rond de ontwikkeling van het jonge kind vergroten?
  • Ouderbetrokkenheid en VVE op uw school op een goede manier invullen?
  • Meer weten?

Neem contact met ons op en laat u enthousiasmeren.
U kunt ook een kijkje nemen op een school die ervaring heeft met Opstapje. Informeer bij de contactpersoon naar de locaties.

 

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
01 mei 2019

Begeleiding bij gebruik TaalOceaan

Aanvankelijk lezen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 3. Hiervoor is de methode TaalOceaan ontwikkeld. We begeleiden u graag bij het werken met de methode.

Lees verder