Intelligentie-onderzoek (individueel)

Loopt een kind vast op school of zijn de prestaties lager dan verwacht? Bent u op zoek naar het passende schoolniveau voor uw kind? Deze en meer soortgelijke vragen kunnen een reden zijn voor een intelligentieonderzoek.

KOC Diensten neemt intelligentieonderzoeken af bij kinderen, jongeren en volwassenen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hulpvraag maakt de orthopedagoog of (gz-)psycholoog een keuze voor een bepaalde test. Een test die zij vaak bij jonge kinderen afnemen, is de WPPSI-III. Bij oudere kinderen wordt vaak gebruik gemaakt van de WISC-III of de WISC-V. Andere tests die door KOC Diensten afgenomen worden zijn de SON-R (niet-verbale intelligentietest) en de WAIS (geschikt voor adolescenten en volwassenen).
Zijn er op meerdere gebieden problemen? Of is het van tevoren onduidelijk waar de moeilijkheden vandaan komen? Dan kan een intelligentieonderzoek onderdeel zijn van een breder onderzoek.

Doel

Het doel van het onderzoek is het kind verder te helpen. De uitkomsten van het onderzoek alleen zeggen niet alles. Maar in combinatie met informatie van ouders en (eventueel) school geven de resultaten van het onderzoek vaak een goed beeld van de capaciteiten van het kind. Door middel van het onderzoek wordt vaak duidelijk waarom een kind thuis of op school vastloopt en het biedt handvatten om gericht ondersteuning te bieden waar dat nodig is. Ook kan deze informatie de weg wijzen naar passende begeleiding in het onderwijs.
De ouders en/of de school krijgen een schriftelijk verslag van het intelligentieonderzoek. Daarin wordt een beeld geschetst van het kind en zijn sterke en zwakke kanten. U krijgt praktische en handelingsgerichte adviezen. Daarmee kunt u meteen aan de slag. In het belang van het kind.

Jongeren en volwassenen

Intelligentieonderzoeken worden niet alleen bij kinderen, maar ook bij jongeren en volwassenen afgenomen. Het geeft inzicht in hun sterke en zwakke kanten en hun algemeen functioneren. Daarnaast is het soms nodig om een indicatie voor passende begeleiding te krijgen.

Meer informatie of aanmelden

Wanneer u uw kind aanmeldt voor een intelligentie-onderzoek, dan wordt uw aanvraag verzonden naar de contactpersoon van uw regio.

Wilt u meer informatie? Neem gerust (vrijblijvend) contact met ons op!

Zie ook de beschrijving van onze dienst Schooleindonderzoek.
Zie ook de beschrijving van onze dienst:  Intelligentie-onderzoek-klassikaal

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
06 december 2018

Didactisch onderzoek rekenen en dyscalculie-onderzoek

Heeft u een leerling die een rekenachterstand ontwikkelt? Weet u niet hoe u hem/haar het beste kunt begeleiden? KOC Diensten helpt u verder.

Lees verder