Intelligentie-onderzoek (individueel)

Loopt een kind vast op school of zijn de prestaties lager dan verwacht? Bent u op zoek naar het passende schoolniveau voor uw kind? Deze en meer soortgelijke vragen kunnen een reden zijn voor een intelligentieonderzoek.

KOC Diensten neemt intelligentieonderzoeken af bij kinderen, jongeren en volwassenen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hulpvraag maakt de orthopedagoog of (gz-)psycholoog een keuze voor een bepaalde test. Een test die zij vaak bij jonge kinderen afnemen, is de WPPSI-III. Bij oudere kinderen wordt vaak gebruik gemaakt van de WISC-III of de WISC-V. Andere tests die door KOC Diensten afgenomen worden zijn de SON-R (niet-verbale intelligentietest) en de WAIS (geschikt voor adolescenten en volwassenen). Zijn er op meerdere gebieden problemen? Of is het van tevoren onduidelijk waar de moeilijkheden vandaan komen? Dan kan een intelligentieonderzoek onderdeel zijn van een breder onderzoek.

Doel

Het doel van het onderzoek is het kind verder te helpen. De uitkomsten van het onderzoek alleen zeggen niet alles. Maar in combinatie met informatie van ouders en (eventueel) school geven de resultaten van het onderzoek vaak een goed beeld van de capaciteiten van het kind. Door middel van het onderzoek wordt vaak duidelijk waarom een kind thuis of op school vastloopt en het biedt handvatten om gericht ondersteuning te bieden waar dat nodig is. Ook kan deze informatie de weg wijzen naar passende begeleiding in het onderwijs. De ouders en/of de school krijgen een schriftelijk verslag van het intelligentieonderzoek. Daarin wordt een beeld geschetst van het kind en zijn sterke en zwakke kanten. U krijgt praktische en handelingsgerichte adviezen. Daarmee kunt u meteen aan de slag. In het belang van het kind.

Jongeren en volwassenen

Intelligentieonderzoeken worden niet alleen bij kinderen, maar ook bij jongeren en volwassenen afgenomen. Het geeft inzicht in hun sterke en zwakke kanten en hun algemeen functioneren. Daarnaast is het soms nodig om een indicatie voor passende begeleiding te krijgen.

Meer informatie of aanmelden

Wanneer u uw kind aanmeldt voor een intelligentie-onderzoek, dan wordt uw aanvraag verzonden naar de contactpersoon van uw regio. Wilt u meer informatie? Neem gerust (vrijblijvend) contact met ons op! Zie ook de beschrijving van onze dienst Schooleindonderzoek. Zie ook de beschrijving van onze dienst:  Intelligentie-onderzoek-klassikaal

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In de cursus verdiep je je kennis over het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je het inzicht in de leesvoorwaarden, het eerder en beter signaleren van risicoleerlingen. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie.

Lees verder
15 juni 2020

Cursus rekenproblemen en dyscalculie

Waarom lukt het me niet om deze leerling vorderingen te laten maken in rekenen? Wat is het probleem en wat kan ik anders doen om hier goed op in te spelen? En hoe ga je om met een leerling bij wie dyscalculie is vastgesteld?

Lees verder