Invoering Wereld in Getallen (WIG 4)

De methode Wereld in getallen bepaalt vrijwel het gehele curriculum van het hoofdvakgebied rekenen. Leerkrachten moeten er daarom goed mee kunnen werken. KOC Diensten leert u meer over rekendidactiek en de structuur van deze methode.

Tijdens de bijeenkomsten komt aan de orde:

  • organiseren van lessen en taken;
  • toepassen van het directe instructiemodel;
  • projectlessen, bijwerkboek, pluswerkboek;
  • inzet van de software;
  • plannen van de instructievrije dag;
  • de toets en de herhalingsweek;
  • automatiseren en oefenen.
In overleg met de directie krijgen deze doelen eventueel een inhoudelijke aanvulling. We investeren in de kwaliteit van de instructie door middel van doelgerichte klassenbezoeken. Voorafgaand aan het lesbezoek brengt de leerkracht zelf één of enkele kijkvragen in.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2021

Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Lees verder
19 juni 2020

Begeleiding bij invoering nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Malmberg is door Driestar Educatief en KOC Diensten de rekenmethode Wereld in Getallen 5 (WIG-5) aangepast voor reformatorische scholen. Aan de keuze voor een (reken)methode gaat een zorgvuldig proces vooraf. Het is van belang om het hele team mee te nemen in de onderliggende argumentatie en de onderwijskundige visie van de methode.

Lees verder