Invoering Wereld in Getallen (WIG 4)

De methode Wereld in getallen bepaalt vrijwel het gehele curriculum van het hoofdvakgebied rekenen. Leerkrachten moeten er daarom goed mee kunnen werken. KOC Diensten leert u meer over rekendidactiek en de structuur van deze methode.

Tijdens de bijeenkomsten komt aan de orde:

  • organiseren van lessen en taken;
  • toepassen van het directe instructiemodel;
  • projectlessen, bijwerkboek, pluswerkboek;
  • inzet van de software;
  • plannen van de instructievrije dag;
  • de toets en de herhalingsweek;
  • automatiseren en oefenen.
In overleg met de directie krijgen deze doelen eventueel een inhoudelijke aanvulling. We investeren in de kwaliteit van de instructie door middel van doelgerichte klassenbezoeken. Voorafgaand aan het lesbezoek brengt de leerkracht zelf één of enkele kijkvragen in.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

19 juni 2020

Begeleiding bij invoering nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Malmberg is door Driestar Educatief en KOC Diensten de rekenmethode Wereld in Getallen 5 (WIG-5) aangepast voor reformatorische scholen. Aan de keuze voor een (reken)methode gaat een zorgvuldig proces vooraf. Het is van belang om het hele team mee te nemen in de onderliggende argumentatie en de onderwijskundige visie van de methode.

Lees verder
16 juni 2020

Jonge rentmeesters: stimuleren van eigenaarschap

Hoe moet deze leerling straks naar het Voortgezet Onderwijs? Hij is zo makkelijk. Zij denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Eigenaarschap ervaren voor het leren is een van de belangrijkste elementen waardoor kinderen écht tot leren komen. Hoe blijf je als leerkracht in je onderwijzende rol en stimuleer je de motivatie om te leren bij kinderen. Hoe vergroot je het verantwoordelijkheidsbesef bij kinderen en hoe versterk je de attitude van de leerkracht? KOC Diensten biedt verschillende mogelijkheden, passend bij de cultuur en visie van de school en plaatst deze in een betrouwbaar kader tegen de achtergrond van actuele onderwijskundige ontwikkelingen.

Lees verder