Invoering Wereld in Getallen

De methode Wereld in getallen bepaalt vrijwel het gehele curriculum van het hoofdvakgebied rekenen. Leerkrachten moeten er daarom goed mee kunnen werken. KOC Diensten leert u meer over rekendidactiek en de structuur van deze methode.

Tijdens de bijeenkomsten komt aan de orde:

  • organiseren van lessen en taken;
  • toepassen van het directe instructiemodel;
  • projectlessen, bijwerkboek, pluswerkboek;
  • inzet van de software;
  • plannen van de instructievrije dag;
  • de toets en de herhalingsweek;
  • automatiseren en oefenen.

In overleg met de directie krijgen deze doelen eventueel een inhoudelijke aanvulling. We investeren in de kwaliteit van de instructie door middel van doelgerichte klassenbezoeken. Voorafgaand aan het lesbezoek brengt de leerkracht zelf één of enkele kijkvragen in.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
01 mei 2019

Implementatie TaalOceaan

Aanvankelijk lezen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 3. Hiervoor is de methode TaalOceaan ontwikkeld. We helpen u om de methode in de vingers te krijgen.

Lees verder