Juridische helpdesk

Hebt u een onderwijsrechtelijke of arbeidsrechtelijke vraag? Of hebt u een vraag op een ander rechtsgebied?

KOC Diensten denkt graag met u mee bij korte vragen. Hierop reageren wij binnen enkele werkdagen. Zo kost het u nauwelijks tijd. U kunt de helpdesk telefonisch of per e-mail bereiken.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur

Voorbeelden van korte, juridische vragen zijn:

  • Wat zijn de regels voor pauzes van leerkrachten?
  • Kan onze school een uitzondering maken op de voorgeschreven vakantieplanning?
  • Welke bewaartermijnen zijn voorgeschreven voor privacygevoelige gegevens?
  • Is onze school verplicht om een klokkenluidersregeling te hebben?
  • Onze school heeft het sociaal veiligheidsbeleid gewijzigd. Dienen we deze wijziging voor te leggen aan de adviesraad?

Kosten: Voor leden van de VBSO, zie de informatie over de ledenservice.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

21 juni 2017

Advisering instandhouding scholen

Wellicht hebt u te maken met krimp in de regio. Het gevolg is een dalend leerlingenaantal. Wat zijn de juridische mogelijkheden om de school te behouden?

Lees verder
17 juni 2017

Ondersteuning juridische procedures

In sommige gevallen vraagt een juridische kwestie om uitgebreide ondersteuning. KOC Diensten ondersteunt u bij juridische procedures.

Lees verder