Leesstrategieën Begrijpend Lezen

U wilt aandacht geven aan begrijpend lezen. Daarvoor is meer nodig dan het aanschaffen van een nieuwe methode. Door deze cursus worden leerkrachten expert op dit specifieke leesdomein en passen de didactiek toe op leesteksten uit en naast de eigen methode. Kinderen én leerkrachten ervaren meer plezier in de lessen begrijpend lezen.

De belangrijkste instructievaardigheid bij begrijpend lezen is het hardop denkend voordoen door de leerkracht. De kinderen worden stapsgewijs meegenomen in het proces van ‘ik doe het voor’, ‘we doen het samen’ tot ‘je doet het zelf’. Het in praktijk brengen van de speerpunten van deze didaktiek heeft uitstraling en effect op de andere leervakken. In nascholingsbijeenkomsten, gecombineerd met lesbezoeken, worden leerkrachten getraind in de vaardigheden van het concept ‘close-reading’. We helpen u graag verder.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

19 juni 2020

Begeleiding bij invoering nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Malmberg is door Driestar Educatief en KOC Diensten de rekenmethode Wereld in Getallen 5 (WIG-5) aangepast voor reformatorische scholen. Aan de keuze voor een (reken)methode gaat een zorgvuldig proces vooraf. Het is van belang om het hele team mee te nemen in de onderliggende argumentatie en de onderwijskundige visie van de methode.

Lees verder
16 juni 2020

Jonge rentmeesters: stimuleren van eigenaarschap

Hoe moet deze leerling straks naar het Voortgezet Onderwijs? Hij is zo makkelijk. Zij denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Eigenaarschap ervaren voor het leren is een van de belangrijkste elementen waardoor kinderen écht tot leren komen. Hoe blijf je als leerkracht in je onderwijzende rol en stimuleer je de motivatie om te leren bij kinderen. Hoe vergroot je het verantwoordelijkheidsbesef bij kinderen en hoe versterk je de attitude van de leerkracht? KOC Diensten biedt verschillende mogelijkheden, passend bij de cultuur en visie van de school en plaatst deze in een betrouwbaar kader tegen de achtergrond van actuele onderwijskundige ontwikkelingen.

Lees verder