Leesstrategieën Begrijpend Lezen

U wilt aandacht geven aan begrijpend lezen. Daarvoor is meer nodig dan het aanschaffen van een nieuwe methode. Door deze cursus worden leerkrachten expert op dit specifieke leesdomein en passen de didactiek toe op leesteksten uit en naast de eigen methode. Kinderen én leerkrachten ervaren meer plezier in de lessen begrijpend lezen.

De belangrijkste instructievaardigheid bij begrijpend lezen is het hardop denkend voordoen door de leerkracht. De kinderen worden stapsgewijs meegenomen in het proces van ‘ik doe het voor’, ‘we doen het samen’ tot ‘je doet het zelf’. Het in praktijk brengen van de speerpunten van deze didaktiek heeft uitstraling en effect op de andere leervakken. In nascholingsbijeenkomsten, gecombineerd met lesbezoeken, worden leerkrachten getraind in de vaardigheden van het concept ‘close-reading’. We helpen u graag verder.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2021

Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Lees verder
19 juni 2020

Begeleiding bij invoering nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Malmberg is door Driestar Educatief en KOC Diensten de rekenmethode Wereld in Getallen 5 (WIG-5) aangepast voor reformatorische scholen. Aan de keuze voor een (reken)methode gaat een zorgvuldig proces vooraf. Het is van belang om het hele team mee te nemen in de onderliggende argumentatie en de onderwijskundige visie van de methode.

Lees verder