Leesstrategieën Begrijpend Lezen

U wilt aandacht geven aan begrijpend lezen. Daarvoor is meer nodig dan het aanschaffen van een nieuwe methode. Door deze cursus worden leerkrachten expert op dit specifieke leesdomein en passen de didactiek toe op leesteksten uit en naast de eigen methode. Kinderen én leerkrachten ervaren meer plezier in de lessen begrijpend lezen.

De belangrijkste instructievaardigheid bij begrijpend lezen is het hardop denkend voordoen door de leerkracht. De kinderen worden stapsgewijs meegenomen in het proces van ‘ik doe het voor’, ‘we doen het samen’ tot ‘je doet het zelf’. Het in praktijk brengen van de speerpunten van deze didaktiek heeft uitstraling en effect op de andere leervakken. In nascholingsbijeenkomsten, gecombineerd met lesbezoeken, worden leerkrachten getraind in de vaardigheden van het concept ‘close-reading’.

We helpen u graag verder.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
01 mei 2019

Implementatie TaalOceaan

Aanvankelijk lezen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 3. Hiervoor is de methode TaalOceaan ontwikkeld. We helpen u om de methode in de vingers te krijgen.

Lees verder