Netwerk Onderbouw

Wilt u ideeën uitwisselen met onderbouwcollega’s van andere scholen? Nieuwe ontwikkelingen, verfrissende inzichten, verrijkende ervaringen: u deelt ze met collega’s in het Netwerk Onderbouw van KOC Diensten.

Het Netwerk Onderbouw is een ontmoetingsplaats voor onderbouwleerkrachten, intern begeleiders, onderbouwcoördinatoren en onderwijsadviseurs. Tijdens de bijeenkomsten:
  • leert u meer over de nieuwste ontwikkelingen;
  • wisselt u ervaringen uit;
  • vormt en verdiept u uw visie op het onderwijs aan het jonge kind.
De netwerkbijeenkomsten vinden twee keer per jaar plaats in Veenendaal. Dit gebeurt op de eerste woensdag van oktober en de eerste woensdag van april. De bijeenkomsten starten om 15.00 uur en duren tot 19.00 uur. U krijgt een maaltijd aangeboden. Na het bijwonen van deze bijeenkomsten ontvangt u van ons een certificaat van deelname (3 RU).
Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

19 juni 2020

Begeleiding bij de invoering van uw nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Malmberg wordt door Driestar Educatief en KOC Diensten de methode Wereld in Getallen 5 wellicht aangepast voor reformatorische scholen.  Als zestig scholen belangstelling hebben kan dit project doorgaan. Aan de keuze voor een (reken)methode gaat een zorgvuldig proces vooraf. Het is  van belang om het hele team mee te nemen in de onderliggende argumentatie en de onderwijskundige visie van de methode.

Lees verder
16 juni 2020

Jonge rentmeesters: stimuleren van eigenaarschap

Hoe moet deze leerling straks naar het Voortgezet Onderwijs? Hij is zo makkelijk. Zij denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Eigenaarschap ervaren voor het leren is een van de belangrijkste elementen waardoor kinderen écht tot leren komen. Hoe blijf je als leerkracht in je onderwijzende rol en stimuleer je de motivatie om te leren bij kinderen. Hoe vergroot je het verantwoordelijkheidsbesef bij kinderen en hoe versterk je de attitude van de leerkracht? KOC Diensten biedt verschillende mogelijkheden, passend bij de cultuur en visie van de school en plaatst deze in een betrouwbaar kader tegen de achtergrond van actuele onderwijskundige ontwikkelingen.

Lees verder