De onderwijsinspectie op bezoek

Vernieuwd toezicht onderwijsinspectie: hoe voert u als vrijwillig bestuurder het inspectiegesprek?

Vanaf 1 augustus 2017 houdt de Inspectie van het Onderwijs op een nieuwe manier toezicht op het onderwijs. Hoe voer je als vrijwillig bestuurder het gesprek met de Inspectie? Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen en wordt daar op aangesproken. Het vernieuwde toezicht begint én eindigt bij het bestuur.  Met name bij eenpitters zal dit tot vragen leiden. Hoe voer ik als vrijwillig bestuurder het gesprek met de Inspectie? Mag de directeur daarbij betrokken worden? Welke waarden zijn op onze school van belang? Hebben we voldoende zicht op de kwaliteit van de school?  En hoe presenteren we dat helder aan de Inspectie?

Begeleiding

Het nieuwe Onderzoekskader van de inspectie maakt helder wat het vernieuwde toezicht inhoudt. Zo staat de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur meer dan voorheen centraal en vormt het schoolplan een belangrijkere functie. Verder zijn er tal van zaken die om een goede voorbereiding vragen door directeur en bestuur. Om die reden is door de VBSO en KOC Diensten – in samenwerking met DE en VGS – een aanbod ontwikkeld, met name gericht op het voeren van het gesprek met de onderwijsinspectie door een vrijwillig schoolbestuur. In één dagdeel brengen we u op de hoogte van theorie én praktijk van het vernieuwde toezicht en trainen we u in het gesprek met de Inspectie.

Doelen

  • Informeren – U bent ervan op de hoogte hoe het nieuwe toezicht vorm gegeven wordt en hoe u de ruimte benut die gegeven wordt binnen het nieuwe Onderzoekskader.
  • Presenteren – Het bestuur wordt bevraagd op Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambities en Financieel beheer. U krijgt handvatten hoe u de specifieke kwaliteiten van uw school kunt aantonen.
  • Reflecteren – U reflecteert op sterkten en zwakten in het besturen van de school. U weet welke vragen nog beantwoord moeten worden op uw school om goed voorbereid te zijn op het bezoek.
Deze begeleiding is bedoeld voor besturen en directeuren. De verantwoordelijkheid voor besturen wordt weliswaar groter, maar de rol van directeuren blijft bij het inspectiebezoek zeker ook van belang. Maak daarom gezamenlijk gebruik van deze begeleiding.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

02 mei 2019

Werkdruk in balans

Met de aanpak ‘Werkdruk in balans’ worden collega’s bewust van de echte oorzaak van werkdruk: Waar lekt energie weg en waardoor word ik gemotiveerd? U vindt een nieuwe balans in het maken van keuzes en houdt toch overzicht.

Lees verder
01 mei 2019

Werkplekanalyse IB-er

Hoe groei ik (mee) in mijn rol als ib-er? Waar sta ik en hoe stevig sta ik in een sterk wisselende omgeving waarbij passend onderwijs centraal staat? Werkplekbegeleiding levert concrete aanbevelingen op om de werksituatie te verbeteren. Een steun in de rug voor een sleutelfiguur in de school.

Lees verder