Observatie leerling/kind

Het gedrag van een kind is niet los te koppelen van de omgeving. Een observatie geeft een duidelijk beeld van het gedrag van een kind in zijn vertrouwde omgeving. Het geeft inzicht, zodat u het gedrag gericht kunt sturen.

Doelgroep

Kinderen van vier tot en met twaalf jaar.

Doel

Een observatie geeft inzicht in de interactie tussen het kind en anderen. Hoe gaat het kind om met broertjes en zusjes, medeleerlingen, ouders of de leerkracht? Er kijkt een buitenstaander vanaf de zijlijn toe. Wat gebeurt er precies? Wat doet het kind (of juist niet)? Hoe reageert hij op een ander?

Werkwijze

Een observatie kan zowel thuis als op school plaatsvinden. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  1. Op basis van de observatie geven wij handelingsgerichte adviezen. Daarmee kunt u vandaag nog aan de slag. In overleg met de ouders en/of de school bepalen we of deze adviezen voldoende zijn. Soms is verder onderzoek noodzakelijk.
  2. De observatie maakt deel uit van een breder onderzoek. Het doel is een compleet beeld
    van dit kind te schetsen.

Wilt u weten of een observatie in uw situatie nuttig kan zijn? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met KOC Diensten!

Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

24 december 2018

Ontwikkelingsgericht coachen

Ontwikkelingsgericht coachen is een kortdurende vorm van begeleiden, waarbij de gecoachte persoon ontwikkelt in het functioneren in het werk- en/of persoonlijke situatie.

Lees verder
24 december 2018

Feedbackgesprekken

Feedback van een extern deskundige helpt u om vaardiger te worden in uw werk.

Lees verder