Observatie leerling/kind

Het gedrag van een kind is niet los te koppelen van de omgeving. Een observatie geeft een duidelijk beeld van het gedrag van een kind in zijn vertrouwde omgeving. Het geeft inzicht, zodat u het gedrag gericht kunt sturen.

Doelgroep

Kinderen van vier tot en met twaalf jaar.

Doel

Een observatie geeft inzicht in de interactie tussen het kind en anderen. Hoe gaat het kind om met broertjes en zusjes, medeleerlingen, ouders of de leerkracht? Er kijkt een buitenstaander vanaf de zijlijn toe. Wat gebeurt er precies? Wat doet het kind (of juist niet)? Hoe reageert hij op een ander?

Werkwijze

Een observatie kan zowel thuis als op school plaatsvinden. Er zijn verschillende mogelijkheden:
  1. Op basis van de observatie geven wij handelingsgerichte adviezen. Daarmee kunt u vandaag nog aan de slag. In overleg met de ouders en/of de school bepalen we of deze adviezen voldoende zijn. Soms is verder onderzoek noodzakelijk.
  2. De observatie maakt deel uit van een breder onderzoek. Het doel is een compleet beeld van dit kind te schetsen.
Wilt u weten of een observatie in uw situatie nuttig kan zijn? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met KOC Diensten! Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In deze cursus verdiep je je  in het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je je inzicht in de leesvoorwaarden en leer je risicoleerlingen eerder en beter signaleren. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie. 

Lees verder
15 juni 2020

Cursus rekenproblemen en dyscalculie

Zie je hem voor je? Die ene leerling in de klas die geen vorderingen maakt in zijn rekenen, wat je ook probeert. Wat zit daar achter en wat kan je doen om daar goed op in te spelen? En hoe ga je om met die ene leerling bij wie dyscalculie is vastgesteld?

Lees verder