Observatie leerling/kind

Het gedrag van een kind is niet los te koppelen van de omgeving. Een observatie geeft een duidelijk beeld van het gedrag van een kind in zijn vertrouwde omgeving. Het geeft inzicht, zodat u het gedrag gericht kunt sturen.

Doelgroep

Kinderen van vier tot en met twaalf jaar.

Doel

Een observatie geeft inzicht in de interactie tussen het kind en anderen. Hoe gaat het kind om met broertjes en zusjes, medeleerlingen, ouders of de leerkracht? Er kijkt een buitenstaander vanaf de zijlijn toe. Wat gebeurt er precies? Wat doet het kind (of juist niet)? Hoe reageert hij op een ander?

Werkwijze

Een observatie kan zowel thuis als op school plaatsvinden. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  1. Op basis van de observatie geven wij handelingsgerichte adviezen. Daarmee kunt u vandaag nog aan de slag. In overleg met de ouders en/of de school bepalen we of deze adviezen voldoende zijn. Soms is verder onderzoek noodzakelijk.
  2. De observatie maakt deel uit van een breder onderzoek. Het doel is een compleet beeld
    van dit kind te schetsen.

Wilt u weten of een observatie in uw situatie nuttig kan zijn? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met KOC Diensten!

Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
01 mei 2019

Werkplekanalyse IB-er

Passend onderwijs vraagt veel van IB-ers. In een zich sterk ontwikkelde omgeving is een goed beeld van het eigen functioneren, de mogelijkheden en belemmeringen, van belang. Een werkplekanalyse levert concrete aanbevelingen op om de werksituatie te verbeteren.

Lees verder