Ondersteuning coördinator sociale veiligheid

De coördinator sociale veiligheid is aanspreekpunt binnen de school wanneer er sprake is van pesten. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor het beleid rondom dit thema. KOC Diensten ondersteunt de coördinator sociale veiligheid.

Coördinator sociale veiligheid

Is er op school sprake van een situatie waarin gepest wordt? Ouders en leerlingen hebben dan een laagdrempelig aanspreekpunt nodig. Deze persoon moet goed toegerust zijn voor zijn functie. De coördinator sociale veiligheid heeft de juiste kennis en vaardigheden.

Ondersteuning door KOC Diensten

De school beschikt over een sociaal veiligheidsplan. Dit moet dekkend zijn wat betreft de eisen van de overheid. Bestaande losse documenten en protocollen vormen we tot een integraal geheel. We brengen structuur in aanverwante aandachtsgebieden en deelthema’s. Denk hierbij aan:

  • omgang met digitale media;
  • protocol kindermishandeling;
  • privacy;
  • schoolregels.

We adviseren bij het kiezen van een instrument om de sociale veiligheid te monitoren. Zo’n instrument moet bruikbaar en werkzaam zijn. De coördinator sociale veiligheid kan deelnemen aan (jaarlijkse) netwerkbijeenkomsten. Daar wordt kennis over het thema met andere scholen gedeeld.

Neem vrijblijvend contact met ons op, we zijn u graag van dienst.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
01 mei 2019

Muziek

Muziek is een vak dat kinderen stimuleert in hun expressie en creativiteit. Het bevordert discipline en doorzettingsvermogen en heeft een positieve invloed op leren. Muziek maken verhoogt het welbevinden.

Lees verder