Onderzoek naar autisme (ASS)

Mijn kind is anders. Dat gevoel hebt u misschien al vanaf de eerste levensjaren van uw kind. Autisme is niet zichtbaar aan de buitenkant, maar wel merkbaar in het gedrag.

Autismespectrumstoornis

Iemand met een Autisme Spectrum Stoornis heeft moeite met het inschatten en begrijpen van sociale interactie. Daarnaast is er vaak een beperking in de communicatie. De manier waarop een kind praat, kan opvallend zijn (bijvoorbeeld weinig intonatie of ‘ouwelijk’ taalgebruik). Ook non-verbale communicatie, zoals lichaamstaal, kan moeilijk te begrijpen zijn voor een kind. Kinderen met autisme hebben veel behoefte aan vaste patronen en structuren. Vaak is er sprake van een opvallende belangstelling voor bepaalde (technische) onderwerpen. Soms is het nodig om de classificatie Autisme Spectrum Stoornis te stellen.

Werkwijze

Er vindt een intakegesprek plaats. U wordt gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook de leerkracht krijgen enkele vragenlijsten toegestuurd. Zo kunnen we het gedrag van het kind nog beter in kaart brengen. Het onderzoek bij uw kind vindt plaats op één dag (of meerdere dagdelen). We voeren het zo mogelijk op de school van uw kind uit. Een diagnose is niet bedoeld om een kind in een hokje te plaatsen. Het helpt wel om zijn gedrag te begrijpen en anders met het gedrag om te gaan. Op basis van het onderzoek worden gerichte adviezen gegeven om het kind verder te helpen. U krijgt een schriftelijk verslag van het onderzoek. Daarnaast wordt de uitkomst met u besproken. In dat gesprek bespreken we de gewenste vervolgstappen. Zo nodig wordt behandeling of begeleiding gestart.

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind? Neem dan contact met ons op. KOC Diensten helpt u graag!

Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
01 mei 2019

Werkplekanalyse IB-er

Passend onderwijs vraagt veel van IB-ers. In een zich sterk ontwikkelde omgeving is een goed beeld van het eigen functioneren, de mogelijkheden en belemmeringen, van belang. Een werkplekanalyse levert concrete aanbevelingen op om de werksituatie te verbeteren.

Lees verder