Onderzoek naar autisme (ASS)

Mijn kind is anders. Dat gevoel hebt u misschien al vanaf de eerste levensjaren van uw kind. Autisme is niet zichtbaar aan de buitenkant, maar wel merkbaar in het gedrag.

Autismespectrumstoornis

Iemand met een Autisme Spectrum Stoornis heeft moeite met het inschatten en begrijpen van sociale interactie. Daarnaast is er vaak een beperking in de communicatie. De manier waarop een kind praat, kan opvallend zijn (bijvoorbeeld weinig intonatie of ‘ouwelijk’ taalgebruik). Ook non-verbale communicatie, zoals lichaamstaal, kan moeilijk te begrijpen zijn voor een kind. Kinderen met autisme hebben veel behoefte aan vaste patronen en structuren. Vaak is er sprake van een opvallende belangstelling voor bepaalde (technische) onderwerpen. Soms is het nodig om de classificatie Autisme Spectrum Stoornis te stellen.

Werkwijze

Er vindt een intakegesprek plaats. U wordt gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook de leerkracht krijgen enkele vragenlijsten toegestuurd. Zo kunnen we het gedrag van het kind nog beter in kaart brengen. Het onderzoek bij uw kind vindt plaats op één dag (of meerdere dagdelen). We voeren het zo mogelijk op de school van uw kind uit. Een diagnose is niet bedoeld om een kind in een hokje te plaatsen. Het helpt wel om zijn gedrag te begrijpen en anders met het gedrag om te gaan. Op basis van het onderzoek worden gerichte adviezen gegeven om het kind verder te helpen. U krijgt een schriftelijk verslag van het onderzoek. Daarnaast wordt de uitkomst met u besproken. In dat gesprek bespreken we de gewenste vervolgstappen. Zo nodig wordt behandeling of begeleiding gestart. Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind? Neem dan contact met ons op. KOC Diensten helpt u graag! Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In deze cursus verdiep je je  in het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je je inzicht in de leesvoorwaarden en leer je risicoleerlingen eerder en beter signaleren. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie. 

Lees verder
15 juni 2020

Cursus rekenproblemen en dyscalculie

Zie je hem voor je? Die ene leerling in de klas die geen vorderingen maakt in zijn rekenen, wat je ook probeert. Wat zit daar achter en wat kan je doen om daar goed op in te spelen? En hoe ga je om met die ene leerling bij wie dyscalculie is vastgesteld?

Lees verder