Praktijkleren voor startende leerkrachten

Heb je behoefte aan een overgangsperiode tussen theorie en praktijk? Wil je regelmatig contact met anderen die ook tegen beginnersproblemen aanlopen? In de vijf dagen praktijkleren is hier volop ruimte voor.

Je bent een leerkracht die aan het eerste jaar voor de klas begint. Je bent weliswaar bevoegd, maar voelt zich wellicht niet altijd bekwaam. Wij heten je van harte welkom op het traject Praktijkleren voor startende leerkrachten. We bieden een overgangstraject tussen theorie en praktijk. Het contact met anderen die ook net voor de klas staan is verrijkend. In de vijf dagen praktijkleren is er volop ruimte voor verdere ontwikkeling in je beroep. Daarnaast is er aandacht voor verdiepende toerusting en vorming. Vanuit de gereformeerde grondslag van het Christelijk onderwijs.

Basisbekwaamheid als kader

Praktijkleren voor startende leerkrachten vindt plaats in het kader van werken aan basisbekwaamheid. We sluiten aan bij het competentieniveau van de deelnemers. In principe gaan we uit van de eindtermen van de pabo als beginsituatie. Deze eindtermen vindt je in het pabo-opleidingsoverzicht Lerend onderweg. Vervolgens stellen we in samenspraak met de deelnemers de gewenste doelen vast. Daarbij fungeren de criteria van basisbekwaamheid als kader.

Samenwerking

We werken in dit traject nauw samen met Cornelis Vreeken (van HUMUS – geeft ruimte). Hij is een specialist in ervaringsleren met de focus op persoonlijke ontwikkeling. Onderwijl blijft de inhoudelijke bijdrage vanuit het KOC Diensten onverminderd. Praktijkleren Startende leerkracht werd eerder aangeboden onder de naam Werkplaats Startende Leerkracht.

Overzicht diensten Vorige pagina