Rekendidactiek: 1+1>2

Vraagt u zich ook weleens af of u alle leerlingen voldoende bereikt met de rekeninstructie? En hoe u juist de zwakke leerlingen beter kunt helpen? Investeer in didactiek, want één en één is meer dan twee.

Wat?

KOC Diensten verzorgt didactische trainingen voor leerkrachten, onderwijsassistenten en IB’ers. Hierin staan de volgende onderwerpen centraal:
  • het handelingsmodel en het drieslagmodel;
  • het rekengesprek met de leerling;
  • signaleren van rekenproblemen;
  • het gebruiken van Rekentaal.

Waarom?

In de afgelopen jaren hebben het handelingsmodel en het drieslagmodel een steeds grotere plaats gekregen in het rekenonderwijs. Deze modellen helpen leerkrachten om de uitleg van een rekenprobleem af te stemmen op het niveau van alle leerlingen in de klas. Ook voor de begeleiding van individuele leerlingen is een goede didactiek noodzakelijk. Ben ik nu bezig om begrip bij te brengen, of wil ik op dit moment dat ze de oplossingsstrategie goed oefent? Om ernstige rekenwiskunde problemen te voorkomen is het ook essentieel om de signalen die kinderen afgeven al vroeg te herkennen. Hierdoor voorkomt u langdurige begeleiding.

Hoe?

Neem contact met ons op om uw hulpvraag te bespreken. In anderhalf uur kunnen we u de basisprincipes van de rekendidactiek uitleggen; we kunnen ook een ontwikkeltraject Rekenen voor het hele team verzorgen om een eenduidige rekendidactiek in school te bewerkstelligen.

En ook…

Lukt het niet om de juiste aanpak bij een leerling te vinden, dan kunt u rekenonderzoek uit laten voeren, waarmee u praktische handvatten voor de begeleiding krijgt. Zie hiervoor ons aanbod voor didactisch onderzoek rekenen en dyscalculie-onderzoek.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2021

Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Lees verder
16 juni 2020

Jonge rentmeesters: stimuleren van eigenaarschap

Hoe moet deze leerling straks naar het Voortgezet Onderwijs? Hij is zo makkelijk. Zij denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Eigenaarschap ervaren voor het leren is een van de belangrijkste elementen waardoor kinderen écht tot leren komen. Hoe blijf je als leerkracht in je onderwijzende rol en stimuleer je de motivatie om te leren bij kinderen. Hoe vergroot je het verantwoordelijkheidsbesef bij kinderen en hoe versterk je de attitude van de leerkracht? KOC Diensten biedt verschillende mogelijkheden, passend bij de cultuur en visie van de school en plaatst deze in een betrouwbaar kader tegen de achtergrond van actuele onderwijskundige ontwikkelingen.

Lees verder