Rekendidactiek: 1+1>2

Vraagt u zich ook weleens af of u alle leerlingen voldoende bereikt met de rekeninstructie? En hoe u juist de zwakke leerlingen beter kunt helpen? Investeer in didactiek, want één en één is meer dan twee.

Wat?

KOC Diensten verzorgt didactische trainingen voor leerkrachten, onderwijsassistenten en IB’ers. Hierin staan de volgende onderwerpen centraal:

  • het handelingsmodel en het drieslagmodel;
  • het rekengesprek met de leerling;
  • signaleren van rekenproblemen;
  • het gebruiken van Rekentaal.

Waarom?

In de afgelopen jaren hebben het handelingsmodel en het drieslagmodel een steeds grotere plaats gekregen in het rekenonderwijs. Deze modellen helpen leerkrachten om de uitleg van een rekenprobleem af te stemmen op het niveau van alle leerlingen in de klas.
Ook voor de begeleiding van individuele leerlingen is een goede didactiek noodzakelijk. Ben ik nu bezig om begrip bij te brengen, of wil ik op dit moment dat ze de oplossingsstrategie goed oefent?
Om ernstige rekenwiskunde problemen te voorkomen is het ook essentieel om de signalen die kinderen afgeven al vroeg te herkennen. Hierdoor voorkomt u langdurige begeleiding.

Hoe?

Neem contact met ons op om uw hulpvraag te bespreken. In anderhalf uur kunnen we u de basisprincipes van de rekendidactiek uitleggen; we kunnen ook een ontwikkeltraject Rekenen voor het hele team verzorgen om een eenduidige rekendidactiek in school te bewerkstelligen.

En ook…

Lukt het niet om de juiste aanpak bij een leerling te vinden, dan kunt u rekenonderzoek uit laten voeren, waarmee u praktische handvatten voor de begeleiding krijgt. Zie hiervoor ons aanbod voor didactisch onderzoek rekenen en dyscalculie-onderzoek.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
01 mei 2019

Begeleiding bij gebruik TaalOceaan

Aanvankelijk lezen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 3. Hiervoor is de methode TaalOceaan ontwikkeld. We begeleiden u graag bij het werken met de methode.

Lees verder